VNPT đoạt quán quân giải thưởng tại IT World Awards 2020

VNPT đoạt quán quân giải thưởng tại IT World Awards 2020

Giành được 10 giải thưởng CNTT trong nhiều lĩnh vực, VNPT trở thành doanh nghiệp Việt Nam có thành tích tốt...
VNPT giành 6 giải Vàng tại Giải thưởng Công nghệ thông tin thế giới năm 2020

VNPT giành 6 giải Vàng tại Giải thưởng Công nghệ thông tin thế giới năm 2020

VNPT đạt nhiều giải nhất tại IT World Awards 2020

VNPT đạt nhiều giải nhất tại IT World Awards 2020

VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards châu Á - Thái Bình Dương

VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards châu Á - Thái Bình Dương

VNPT đoạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards châu Á - Thái Bình Dương 2020

VNPT đoạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards châu Á - Thái Bình Dương 2020

VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards Châu Á – Thái Bình Dương 2020

VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards Châu Á – Thái Bình Dương 2020

VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards châu Á - Thái Bình Dương 2020

VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards châu Á - Thái Bình Dương 2020

VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards châu Á-Thái Bình Dương

VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards châu Á-Thái Bình Dương

VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards Châu Á - Thái Bình Dương 2020

VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards Châu Á - Thái Bình Dương 2020

Vì sao nhiều doanh nghiệp chọn VNPT Smart Cloud?

Vì sao nhiều doanh nghiệp chọn VNPT Smart Cloud?

Nhà mạng Việt Nam thắng lớn tại Giải thưởng Stevie Awards 2019

Nhà mạng Việt Nam thắng lớn tại Giải thưởng Stevie Awards 2019

VNPT nhận 7 giải thưởng quốc tế thuộc các hạng mục sản phẩm công nghệ thông tin tốt nhất năm

VNPT nhận 7 giải thưởng quốc tế thuộc các hạng mục sản phẩm công nghệ thông tin tốt nhất năm

Trục liên thông văn bản quốc gia của VNPT giành giải Vàng Stevie Award

Trục liên thông văn bản quốc gia của VNPT giành giải Vàng Stevie Award

VNPT trình diễn các giải pháp chuyển đổi số

VNPT trình diễn các giải pháp chuyển đổi số

Trục liên thông văn bản quốc gia của VNPT giành giải Vàng Stevie Awards 2019

VNPT khẳng định vị thế tại giải thưởng Quốc tế

VNPT khẳng định vị thế tại giải thưởng Quốc tế

VNPT khẳng định vị thế tại giải thưởng quốc tế

VNPT khẳng định vị thế tại giải thưởng quốc tế

VNPT nhận 7 giải thưởng quốc tế, khẳng định nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu

VNPT nhận 7 giải thưởng quốc tế, khẳng định nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu

VNPT đã khẳng định được vị thế tại thị trường thế giới

VNPT đã khẳng định được vị thế tại thị trường thế giới