VNPT nhận 7 giải thưởng quốc tế thuộc các hạng mục sản phẩm công nghệ thông tin tốt nhất năm

VNPT nhận 7 giải thưởng quốc tế thuộc các hạng mục sản phẩm công nghệ thông tin tốt nhất năm

Trục liên thông văn bản quốc gia của VNPT giành giải Vàng Stevie Award

Trục liên thông văn bản quốc gia của VNPT giành giải Vàng Stevie Award

Trục liên thông văn bản quốc gia của VNPT giành giải Vàng Stevie Awards 2019

Trục liên thông văn bản quốc gia của VNPT giành giải Vàng Stevie Awards 2019

Trục liên thông văn bản quốc gia của VNPT giành giải Vàng Stevie Awards 2019

VNPT khẳng định vị thế tại giải thưởng Quốc tế

VNPT khẳng định vị thế tại giải thưởng Quốc tế

VNPT khẳng định vị thế tại giải thưởng quốc tế

VNPT khẳng định vị thế tại giải thưởng quốc tế

VNPT đã khẳng định được vị thế tại thị trường thế giới

Kom Tum quyết tâm ứng dụng CNTT cho một nền hành chính công hiện đại

'Trợ lý công nghệ' quản lý nhà thuốc

VNPT triển khai phần mềm quản lý nhà thuốc hiệu quả tại Long An

Những bước phát triển vượt bậc của hạ tầng Viễn thông - CNTT Quảng Nam

Quản trị nhà thuốc hiệu quả thời 4.0 nhờ công nghệ

VNPT Pharmacy đồng hành cùng các nhà thuốc tại Nam Định

VNPT Pharmacy: Giải pháp hữu dụng quản lý hoạt động kinh doanh thuốc tân dược

Nhờ VNPT-Pharmacy, chủ hiệu thuốc có thể 'đoạn tuyệt' với sổ sách viết tay