VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards châu Á - Thái Bình Dương

VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards châu Á - Thái Bình Dương

Giải thưởng Stevie Awards Châu Á - Thái Bình Dương năm 2020 vừa vinh danh 15 sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn...
VNPT đoạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards châu Á - Thái Bình Dương 2020

VNPT đoạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards châu Á - Thái Bình Dương 2020

VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards Châu Á – Thái Bình Dương 2020

VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards Châu Á – Thái Bình Dương 2020

VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards châu Á - Thái Bình Dương 2020

VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards châu Á - Thái Bình Dương 2020

VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards châu Á-Thái Bình Dương

VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards châu Á-Thái Bình Dương

VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards châu Á - Thái Bình Dương 2020

VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards châu Á - Thái Bình Dương 2020

VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards Châu Á - Thái Bình Dương 2020

Chuyển đổi số giúp VNPT chăm sóc khách hàng hiệu quả

Năm thứ 5 liên tiếp VNPT đạt mức tăng trưởng lợi nhuận trên 20%

VNPT- 5 năm liền đạt mức tăng trưởng lợi nhuận trên 20%

Năm 2018, VNPT đạt lợi nhuận hơn 6.400 tỷ đồng