Tập đoàn Lộc Trời và Tập đoàn VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, ứng dụng AI trong nông nghiệp thông minh

Tập đoàn Lộc Trời và Tập đoàn VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, ứng dụng AI trong nông nghiệp thông minh

Chiều 4-11, tại VNPT An Giang, Tập đoàn Lộc Trời và Tập đoàn VNPT đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác...
Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về miền Trung

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về miền Trung

Thêm 100 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai

Thêm 100 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai

Tịnh Biên: Ký kết hợp tác về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025

Tịnh Biên: Ký kết hợp tác về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025

Chợ Mới ký kết hợp tác Chiến lược viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025

Chợ Mới ký kết hợp tác Chiến lược viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025

VNPT An Giang tuyên dương 102 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

VNPT An Giang tuyên dương 102 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Trao thưởng khách hàng trúng 1 tỷ đồng Chương trình 'Đăng ký liền tay trúng ngay 1 tỷ'

Trao thưởng khách hàng trúng 1 tỷ đồng Chương trình 'Đăng ký liền tay trúng ngay 1 tỷ'

Châu Đốc ứng dụng công nghệ thông tin trong đảm bảo an ninh trật tự

Châu Đốc ứng dụng công nghệ thông tin trong đảm bảo an ninh trật tự

Nhiều mô hình, giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính hiệu quả

Nhiều mô hình, giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính hiệu quả