Ông Phạm Đức Long được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT

Ông Phạm Đức Long được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT

Ông Phạm Đức Long làm Chủ tịch Tập đoàn VNPT

Ông Phạm Đức Long làm Chủ tịch Tập đoàn VNPT

Tân Chủ tịch VNPT nói gì trong ngày nhận quyết định ngồi 'ghế nóng'?

Tân Chủ tịch VNPT nói gì trong ngày nhận quyết định ngồi 'ghế nóng'?

Thủ tướng bổ nhiệm ông Phạm Đức Long làm Chủ tịch VNPT

Thủ tướng bổ nhiệm ông Phạm Đức Long làm Chủ tịch VNPT

Chuyện về 'dải ngân hà số' của VNPT

Chuyện về 'dải ngân hà số' của VNPT

VNPT-Media chia sẻ định hướng phát triển dịch vụ số

VNPT-Media chia sẻ định hướng phát triển dịch vụ số

5,6 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội

Ông Phạm Đức Long được giao phụ trách Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT

VNPT Hà Tĩnh đạt danh hiệu kép trong ngày doanh nhân

VNPT và Trung ương Đoàn hợp tác toàn diện

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khai trương hệ thống VNPT-eOffice

CEO VNPT: 'Đoàn Thanh niên sẽ tiên phong trong chuyển đổi số, VNPT sẽ cử chuyên gia giỏi nhất hỗ trợ'

VNPT sẽ nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin cho Trung ương Đoàn

VNPT-Net có Tổng giám đốc mới

Những người dẫn đầu xu thế nhân sự tiêu chuẩn 4.0

VNPT đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số trong năm 2019

Xây dựng Đề án Chuyển đổi số quốc gia: Hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường

Đưa VNPT lên ngang tầm khu vực

VNPT sẵn sàng tham gia chiến lược chuyển đổi số quốc gia

Trụ cột về chất lượng hạ tầng

VNPT sẽ dành 1 tỷ USD cho hoạt động M&A vì không thể tiến nhanh nếu đi một mình

VNPT sẽ dành 1 tỷ USD cho hoạt động M&A vì không thể tiến nhanh nếu đi một mình

Chủ tịch Trần Mạnh Hùng: VNPT sẽ phải đi theo xu hướng chuyển đổi số và 4.0 bên cạnh mảng viễn thông truyền thống

VNPT hợp tác với Fujitsu phát triển Trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây