Những người hồi sinh các 'vùng đất chết'

Những người hồi sinh các 'vùng đất chết'

RENEW truyền thông giúp người dân Quảng Ngãi tránh bom mìn

RENEW truyền thông giúp người dân Quảng Ngãi tránh bom mìn

Nạn nhân bom, mìn được hỗ trợ tích cực

Nạn nhân bom, mìn được hỗ trợ tích cực

Mỹ hỗ trợ Việt Nam 15 triệu USD để rà phá bom mìn trong năm 2019

Mỹ hỗ trợ Việt Nam 15 triệu USD để rà phá bom mìn trong năm 2019

Mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bom mìn

Mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bom mìn

18,7% diện tích VN vẫn còn ô nhiễm bom mìn

18,7% diện tích VN vẫn còn ô nhiễm bom mìn

Quảng Trị có hơn 8.500 nạn nhân bom mìn

Quảng Trị có hơn 8.500 nạn nhân bom mìn

Quảng Trị là địa phương ô nhiễm bom mìn lớn nhất nước

Quảng Trị là địa phương ô nhiễm bom mìn lớn nhất nước

Hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn

Hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn

Trình diễn rà phá, xử lý vật liệu nổ nhân Ngày phòng chống bom mìn

Trình diễn rà phá, xử lý vật liệu nổ nhân Ngày phòng chống bom mìn

Cần hàng trăm năm để làm sạch môi trường do bom mìn gây ra ở Việt Nam

Cần hàng trăm năm để làm sạch môi trường do bom mìn gây ra ở Việt Nam

Mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bom mìn 4/4

Mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bom mìn 4/4

Mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bom mìn

Hơn 40 nghìn người chết vì bom mìn sau chiến tranh

Hơn 40 nghìn người chết vì bom mìn sau chiến tranh

Việt Nam cần hơn 100 năm để làm sạch bom mìn

Việt Nam cần hơn 100 năm để làm sạch bom mìn

Để không còn ai bị thương tật do bom, mìn

Để không còn ai bị thương tật do bom, mìn

Việt Nam sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ quốc tế cho lĩnh vực bom, mìn

Việt Nam sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ quốc tế cho lĩnh vực bom, mìn

Bộ Quốc phòng họp báo quý I thông tin một số sự kiện kỷ niệm quan trọng

Bộ Quốc phòng họp báo quý I thông tin một số sự kiện kỷ niệm quan trọng

Ưu tiên giải phóng ô nhiễm bom mìn trên địa bàn 5 tỉnh

Ưu tiên giải phóng ô nhiễm bom mìn trên địa bàn 5 tỉnh

Cần hàng trăm năm để khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Cần hàng trăm năm để khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Cần chục tỉ USD để rà phá bom mìn sau chiến tranh

Cần chục tỉ USD để rà phá bom mìn sau chiến tranh

Tập trung phá bom mìn ở Hà Giang sau hơn 40 năm chiến tranh biên giới

Tập trung phá bom mìn ở Hà Giang sau hơn 40 năm chiến tranh biên giới

Hoàn thành việc rà phá bom mìn cần hàng chục tỷ USD

Hoàn thành việc rà phá bom mìn cần hàng chục tỷ USD

Việt Nam cần hàng chục tỷ USD và 100 năm để dọn sạch bom mìn

Việt Nam cần hàng chục tỷ USD và 100 năm để dọn sạch bom mìn

Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh: Cần nỗ lực hơn nữa

Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh: Cần nỗ lực hơn nữa

Cuộc chiến trong lòng đất

Cuộc chiến trong lòng đất

Hơn 100.000 người Việt bị thương vong do bom mìn sót sau chiến tranh

Hơn 100.000 người Việt bị thương vong do bom mìn sót sau chiến tranh

Diễu hành kỷ niệm Ngày thế giới phòng chống bom mìn ở Quy Nhơn

Diễu hành kỷ niệm Ngày thế giới phòng chống bom mìn ở Quy Nhơn

Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống bom, mìn: Nhiều hoạt động thiết thực

Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống bom, mìn: Nhiều hoạt động thiết thực

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bom mìn 4/4

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bom mìn 4/4

Hàng ngàn người hưởng ứng 'Ngày thế giới phòng chống bom mìn'

Hàng ngàn người hưởng ứng 'Ngày thế giới phòng chống bom mìn'

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bom mìn 4/4

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bom mìn 4/4

Quảng Bình hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bom mìn

Quảng Bình hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bom mìn

Nhận hơn 200 máy dò bom/mìn khắc phục hậu quả chiến tranh

Nhận hơn 200 máy dò bom/mìn khắc phục hậu quả chiến tranh

Tiếp nhận thiết bị rà phá bom mìn do Hàn Quốc tài trợ

Tiếp nhận thiết bị rà phá bom mìn do Hàn Quốc tài trợ

Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh

Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh

Quảng Bình nhận hơn 200 thiết bị rà phá dò bom mìn khắc phục hậu quả chiến tranh

Quảng Bình nhận hơn 200 thiết bị rà phá dò bom mìn khắc phục hậu quả chiến tranh

Hàn Quốc bàn giao hơn 200 thiết bị dò bom mìn cho Việt Nam

Hàn Quốc bàn giao hơn 200 thiết bị dò bom mìn cho Việt Nam