TTC Hospitality hợp tác chiến lược với Minor Hotels

TTC Hospitality hợp tác chiến lược với Minor Hotels

Giá trị thương hiệu Việt: Tăng cả lượng và chất

Giá trị thương hiệu Việt: Tăng cả lượng và chất

Doanh nghiệp công nghệ là hạt nhân để Việt Nam 'hóa rồng'

Doanh nghiệp công nghệ là hạt nhân để Việt Nam 'hóa rồng'

'Tách riêng taxi điện tử để tránh cái cũ kéo lùi cái mới'

'Tách riêng taxi điện tử để tránh cái cũ kéo lùi cái mới'

Sếp VCCorp: 'Nhiều doanh nghiệp muốn phát triển công nghệ nhưng không dám làm'

Sếp VCCorp: 'Nhiều doanh nghiệp muốn phát triển công nghệ nhưng không dám làm'

Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đủ năng lực giải quyết 'bài toán Việt Nam'

Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đủ năng lực giải quyết 'bài toán Việt Nam'

CEO VNG Lê Hồng Minh: 'Việt Nam cần thêm nhân lực thực sự muốn cống hiến cho nền công nghệ nước nhà'

Lương 500 triệu đồng/năm vẫn khó tuyển kỹ sư về trí tuệ nhân tạo

Khi doanh nghiệp công nghệ Việt vươn tầm thế giới

CEO VNG Lê Hồng Minh: Dùng công nghệ để giải thích về sự sáng tạo

CEO VNG Lê Hồng Minh: '20 năm nữa, nhiều sáng tạo hiện nay đều có thể thực hiện bằng máy tính'

Tháo gỡ khó khăn để phát triển Cách mạnh công nghệ 4.0

'Kì lân công nghệ' Việt Nam: Sau VNG là… khoảng trống

Thủ tướng yêu cầu triển khai nghiêm túc quy hoạch phát triển và quản lý báo chí

Ngân hàng đối diện kinh tế số