62 công dân hoàn thành cách ly tại Hòa Bình

62 công dân hoàn thành cách ly tại Hòa Bình

Ghi nhận ba ca Covid-19 mới tại tỉnh Hòa Bình, Bắc Ninh, Khánh Hòa

Ghi nhận ba ca Covid-19 mới tại tỉnh Hòa Bình, Bắc Ninh, Khánh Hòa

Thêm 3 ca mắc mới Covid-19 trong 24 giờ qua

Thêm 3 ca mắc mới Covid-19 trong 24 giờ qua

Chiều 18/4: Thêm 3 ca mắc COVID-19 tại Hòa Bình, Bắc Ninh và Khánh Hòa

Chiều 18/4: Thêm 3 ca mắc COVID-19 tại Hòa Bình, Bắc Ninh và Khánh Hòa

Chiều 18/4, Việt Nam thêm 3 ca nhập cảnh mắc Covid-19

Chiều 18/4, Việt Nam thêm 3 ca nhập cảnh mắc Covid-19

Chiều 18/4, thêm 3 ca mắc mới COVID-19, cách ly ngay khi nhập cảnh

Chiều 18/4, thêm 3 ca mắc mới COVID-19, cách ly ngay khi nhập cảnh

Thêm 3 ca nhập cảnh, Việt Nam có 2.784 bệnh nhân mắc Covid-19

Thêm 3 ca nhập cảnh, Việt Nam có 2.784 bệnh nhân mắc Covid-19

Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc Covid-19

Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc Covid-19

Thêm 3 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

Thêm 3 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

Ba người nhập cảnh vào Việt Nam mắc COVID-19

Ba người nhập cảnh vào Việt Nam mắc COVID-19

Chiều 18-4, ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 mới tại Khánh Hòa, Hòa Bình và Bắc Ninh

Chiều 18-4, ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 mới tại Khánh Hòa, Hòa Bình và Bắc Ninh

Tối 18/4, Việt Nam thêm 3 ca mắc mới COVID-19

Tối 18/4, Việt Nam thêm 3 ca mắc mới COVID-19

Chiều 18/4, Việt Nam có thêm 3 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

Chiều 18/4, Việt Nam có thêm 3 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

Chiều 18/4: Thêm 3 ca mắc COVID-19 tại Hòa Bình, Bắc Ninh và Khánh Hòa

Chiều 18/4: Thêm 3 ca mắc COVID-19 tại Hòa Bình, Bắc Ninh và Khánh Hòa

Chiều 12/4, Việt Nam có thêm 9 ca mắc mới Covid-19

Chiều 12/4, Việt Nam có thêm 9 ca mắc mới Covid-19

Phát hiện 9 ca mắc Covid-19 tại Hà Nội, TP HCM, Bắc Ninh, Đà Nẵng và Kiên Giang

Phát hiện 9 ca mắc Covid-19 tại Hà Nội, TP HCM, Bắc Ninh, Đà Nẵng và Kiên Giang

Chiều 12/4, ghi nhận 9 ca nhập cảnh mắc COVID-19

Chiều 12/4, ghi nhận 9 ca nhập cảnh mắc COVID-19

Thêm 9 ca mắc mới COVID-19 là các ca nhập cảnh được cách ly ngay

Thêm 9 ca mắc mới COVID-19 là các ca nhập cảnh được cách ly ngay

Chiều 12/4, Việt Nam thêm 9 ca mắc mới Covid-19

Chiều 12/4, Việt Nam thêm 9 ca mắc mới Covid-19

Ghi nhận 9 bệnh nhân nhập cảnh mắc Covid-19, trong đó có 5 chuyên gia nước ngoài

Ghi nhận 9 bệnh nhân nhập cảnh mắc Covid-19, trong đó có 5 chuyên gia nước ngoài

Việt Nam công bố thêm 9 ca mắc Covid-19

Việt Nam công bố thêm 9 ca mắc Covid-19

Thêm 9 người nhập cảnh mắc Covid-19

Thêm 9 người nhập cảnh mắc Covid-19

Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca COVID-19

Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca COVID-19

Chiều 12/4: Có 9 ca mắc COVID-19 và 16 người khỏi bệnh

Chiều 12/4: Có 9 ca mắc COVID-19 và 16 người khỏi bệnh

Tối 12/4 thêm 9 ca mắc mới COVID-19

Tối 12/4 thêm 9 ca mắc mới COVID-19

Thêm 9 ca Covid-19 nhập cảnh

Thêm 9 ca Covid-19 nhập cảnh

Chiều 7/4: Thêm 11 ca mắc mới COVID-19, đều là các ca nhập cảnh

Chiều 7/4: Thêm 11 ca mắc mới COVID-19, đều là các ca nhập cảnh

Ghi nhận 11 ca mắc mới, bảy bệnh nhân khỏi Covid-19

Ghi nhận 11 ca mắc mới, bảy bệnh nhân khỏi Covid-19

Thêm 11 ca mắc Covid-19 tại 5 tỉnh, thành phố

Thêm 11 ca mắc Covid-19 tại 5 tỉnh, thành phố

TP HCM và 4 địa phương ghi nhận thêm 11 ca Covid-19

TP HCM và 4 địa phương ghi nhận thêm 11 ca Covid-19

Ghi nhận thêm 11 bệnh nhân nhập cảnh mắc Covid-19

Ghi nhận thêm 11 bệnh nhân nhập cảnh mắc Covid-19

Việt Nam ghi nhận thêm 11 ca Covid-19

Việt Nam ghi nhận thêm 11 ca Covid-19

Chiều 7/4, Việt Nam có thêm 11 ca mắc mới Covid-19

Chiều 7/4, Việt Nam có thêm 11 ca mắc mới Covid-19

Chiều 7/4, thêm 11 ca mắc mới COVID-19 được cách ly ngay sau nhập cảnh

Chiều 7/4, thêm 11 ca mắc mới COVID-19 được cách ly ngay sau nhập cảnh

Việt Nam có thêm 11 ca mắc mới COVID-19, cách ly ngay khi nhập cảnh

Việt Nam có thêm 11 ca mắc mới COVID-19, cách ly ngay khi nhập cảnh

Covid-19 ở Việt Nam chiều 7/4: Thêm 11 ca mắc mới tại 5 tỉnh, thành; Thông tin về vaccine Made in Vietnam

Covid-19 ở Việt Nam chiều 7/4: Thêm 11 ca mắc mới tại 5 tỉnh, thành; Thông tin về vaccine Made in Vietnam