Thêm 21 ca mắc COVID-19 tại 6 địa phương

Thêm 21 ca mắc COVID-19 tại 6 địa phương

Chiều 15/4, Việt Nam có thêm 21 ca mắc COVID-19, là người nhập cảnh đã cách ly ngay tại Bến Tre, An Giang,...
Thêm 21 ca mắc mới COVID-19

Thêm 21 ca mắc mới COVID-19

Hôm nay, cả nước ghi nhận thêm 21 ca mắc Covid-19

Hôm nay, cả nước ghi nhận thêm 21 ca mắc Covid-19

Chiều 14-4: Thêm 16 ca mắc mới Covid-19 nhập cảnh, có 3 ca ghi nhận tại Hà Nội

Chiều 14-4: Thêm 16 ca mắc mới Covid-19 nhập cảnh, có 3 ca ghi nhận tại Hà Nội

Chiều 14/4, Việt Nam có thêm 16 ca mắc Covid-19

Chiều 14/4, Việt Nam có thêm 16 ca mắc Covid-19

Thêm 16 người nhập cảnh mắc Covid-19

Thêm 16 người nhập cảnh mắc Covid-19

Việt Nam công bố thêm 16 ca mắc Covid-19

Việt Nam công bố thêm 16 ca mắc Covid-19

Chiều 14/4, Việt Nam có thêm 16 ca mắc COVID-19

Chiều 14/4, Việt Nam có thêm 16 ca mắc COVID-19

Thêm 16 ca mắc mới COVID-19

Thêm 16 ca mắc mới COVID-19

Tối 14/4, thêm 16 ca mắc mới COVID-19

Tối 14/4, thêm 16 ca mắc mới COVID-19

Chiều 13/4, Việt Nam ghi nhận 7 ca nhập cảnh mắc COVID-19

Chiều 13/4, Việt Nam ghi nhận 7 ca nhập cảnh mắc COVID-19

Thêm 7 trường hợp nhập cảnh mắc COVID-19

Thêm 7 trường hợp nhập cảnh mắc COVID-19

Chiều 13-4: thêm bảy ca Covid-19 mới

Chiều 13-4: thêm bảy ca Covid-19 mới

Chiều 13/4, Việt Nam thêm 7 ca mắc mới Covid-19

Chiều 13/4, Việt Nam thêm 7 ca mắc mới Covid-19

Chiều 13-4, thêm 7 ca mắc Covid-19 tại Bến Tre, Kiên Giang và Đà Nẵng

Chiều 13-4, thêm 7 ca mắc Covid-19 tại Bến Tre, Kiên Giang và Đà Nẵng

Ghi nhận thêm 7 bệnh nhân nhập cảnh mắc Covid-19

Ghi nhận thêm 7 bệnh nhân nhập cảnh mắc Covid-19

Ghi nhận 7 ca mắc mới COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Ghi nhận 7 ca mắc mới COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Thêm 7 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

Thêm 7 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

Thêm 7 ca Covid-19 mới, cả nước có 2714 ca mắc

Thêm 7 ca Covid-19 mới, cả nước có 2714 ca mắc

Chiều 13/4, Việt Nam có thêm 7 ca COVID-19 mới

Chiều 13/4, Việt Nam có thêm 7 ca COVID-19 mới

Chiều 13/4, Việt Nam ghi nhận 7 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh

Chiều 13/4, Việt Nam ghi nhận 7 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh

Tối 13/4 Việt Nam thêm 7 ca mắc mới COVID-19

Tối 13/4 Việt Nam thêm 7 ca mắc mới COVID-19

Chiều 13/4: Có 7 ca mắc COVID-19 tại Bến Tre, Kiên Giang và Đà Nẵng

Chiều 13/4: Có 7 ca mắc COVID-19 tại Bến Tre, Kiên Giang và Đà Nẵng

Rà soát, thống kê nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại các địa phương

11 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

11 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

10 người Việt Nam, một chuyên gia Ấn Độ mắc Covid-19

10 người Việt Nam, một chuyên gia Ấn Độ mắc Covid-19

Chiều 6-4, ghi nhận 11 ca mắc Covid-19 mới ở 4 tỉnh, thành

Chiều 6-4, ghi nhận 11 ca mắc Covid-19 mới ở 4 tỉnh, thành

11 người nhập cảnh mắc Covid-19

11 người nhập cảnh mắc Covid-19

Ghi nhận thêm 11 ca mắc COVID-19, được cách ly ngay khi nhập cảnh

Ghi nhận thêm 11 ca mắc COVID-19, được cách ly ngay khi nhập cảnh

Chiều 6/4, thêm 11 ca COVID-19 mới

Chiều 6/4, thêm 11 ca COVID-19 mới

Chiều 6/4, có 11 ca mắc COVID-19, đều là người nhập cảnh

Chiều 6/4, có 11 ca mắc COVID-19, đều là người nhập cảnh

Chiều 6/4, thêm 11 ca mắc COVID-19

Chiều 6/4, thêm 11 ca mắc COVID-19

Việt Nam ghi nhận thêm 11 ca mắc Covid-19

Việt Nam ghi nhận thêm 11 ca mắc Covid-19

Chiều 6/4, ghi nhận 11 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

Chiều 6/4, ghi nhận 11 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

Chiều 6/4: Có 11 ca mắc COVID-19, thêm 6 bệnh nhân khỏi bệnh

Chiều 6/4: Có 11 ca mắc COVID-19, thêm 6 bệnh nhân khỏi bệnh

Tối 6/4 Việt Nam ghi nhận 11 ca mắc mới COVID-19

Tối 6/4 Việt Nam ghi nhận 11 ca mắc mới COVID-19

52.413 người được tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Chiều 5/4, ghi nhận 6 ca nhập cảnh mắc COVID-19

Chiều 5/4, ghi nhận 6 ca nhập cảnh mắc COVID-19

Có thêm 6 ca mắc COVID-19, cách ly ngay khi nhập cảnh

Có thêm 6 ca mắc COVID-19, cách ly ngay khi nhập cảnh

Thêm sáu ca Covid-19 nhập cảnh, 33 bệnh nhân khỏi bệnh

Thêm sáu ca Covid-19 nhập cảnh, 33 bệnh nhân khỏi bệnh

Ngày 5/4 có thêm 6 ca mắc mới COVID-19 được cách ly ngay

Ngày 5/4 có thêm 6 ca mắc mới COVID-19 được cách ly ngay

Thêm 6 ca Covid-19 là người nhập cảnh, đã được cách ly

Thêm 6 ca Covid-19 là người nhập cảnh, đã được cách ly

6 người nhập cảnh mắc Covid-19

6 người nhập cảnh mắc Covid-19

Chiều 5-4, ghi nhận 6 ca mắc Covid-19 tại Bắc Giang, Đà Nẵng, Quảng Nam và TP HCM

Chiều 5-4, ghi nhận 6 ca mắc Covid-19 tại Bắc Giang, Đà Nẵng, Quảng Nam và TP HCM

Việt Nam công bố thêm 6 ca mắc Covid-19

Việt Nam công bố thêm 6 ca mắc Covid-19