Chiều 26/4, có thêm 6 ca mắc COVID-19, cách ly ngay khi nhập cảnh

Chiều 26/4, có thêm 6 ca mắc COVID-19, cách ly ngay khi nhập cảnh

Chiều 26/4, Bộ Y tế cho biết có thêm 6 ca mắc COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa- Vũng Tàu và Hà...
Chiều 26/4, Việt Nam có 6 ca mắc mới Covid-19

Chiều 26/4, Việt Nam có 6 ca mắc mới Covid-19

Chiều 26-4: Hà Nội ghi nhận 3 ca mắc mới Covid-19

Chiều 26-4: Hà Nội ghi nhận 3 ca mắc mới Covid-19

Chiều 26/4: Việt Nam thêm 6 ca nhập cảnh mắc COVID-19

Chiều 26/4: Việt Nam thêm 6 ca nhập cảnh mắc COVID-19

Việt Nam ghi nhận thêm sáu ca nhiễm Covid-19 nhập cảnh

Việt Nam ghi nhận thêm sáu ca nhiễm Covid-19 nhập cảnh

Chiều 26/4, Việt Nam có thêm 6 ca mắc mới COVID-19

Chiều 26/4, Việt Nam có thêm 6 ca mắc mới COVID-19

Chiều 26-4, ghi nhận 6 ca mắc Covid-19 tại TP HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu và Hà Nội

Chiều 26-4, ghi nhận 6 ca mắc Covid-19 tại TP HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu và Hà Nội

Thêm 6 ca mắc mới COVID-19, được cách ly sau khi nhập cảnh

Thêm 6 ca mắc mới COVID-19, được cách ly sau khi nhập cảnh

Chiều 26/4, thêm 6 ca mắc mới COVID-19

Chiều 26/4, thêm 6 ca mắc mới COVID-19

Thêm 6 ca mắc Covid-19, Việt Nam có 2.852 bệnh nhân

Thêm 6 ca mắc Covid-19, Việt Nam có 2.852 bệnh nhân

Thêm 6 ca mắc mới COVID-19

Thêm 6 ca mắc mới COVID-19

Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận 6 bệnh nhân nhập cảnh mắc Covid-19

Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận 6 bệnh nhân nhập cảnh mắc Covid-19

Covid-19 ở Việt Nam chiều 26/4: 6 ca mắc mới, gần 42.000 người đang cách ly

Covid-19 ở Việt Nam chiều 26/4: 6 ca mắc mới, gần 42.000 người đang cách ly

Tối 26/4 Việt Nam ghi nhận 6 ca mắc mới COVID-19

Tối 26/4 Việt Nam ghi nhận 6 ca mắc mới COVID-19

Chiều 26/4, Việt Nam có thêm 6 người nhập cảnh mắc COVID-19

Chiều 26/4, Việt Nam có thêm 6 người nhập cảnh mắc COVID-19

Chiều 26/4: Việt Nam thêm 6 ca mắc COVID-19, thế giới có 147,8 triệu ca

Chiều 26/4: Việt Nam thêm 6 ca mắc COVID-19, thế giới có 147,8 triệu ca

Chiều 25/4, Việt Nam có 10 ca mắc mới Covid-19

Chiều 25/4, Việt Nam có 10 ca mắc mới Covid-19

Việt Nam ghi nhận thêm 10 ca Covid-19 mới

Việt Nam ghi nhận thêm 10 ca Covid-19 mới

Covid-19 ở Việt Nam chiều 25/4: Việt Nam thêm 10 ca mắc mới, được cách ly ngay sau nhập cảnh

Covid-19 ở Việt Nam chiều 25/4: Việt Nam thêm 10 ca mắc mới, được cách ly ngay sau nhập cảnh

Thêm 10 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

Thêm 10 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

Tối 25/4, Việt Nam thêm 10 ca mắc mới COVID-19

Tối 25/4, Việt Nam thêm 10 ca mắc mới COVID-19

Chiều 25/4: Thêm 10 trường hợp nhập cảnh mắc COVID-19

Chiều 25/4: Thêm 10 trường hợp nhập cảnh mắc COVID-19

Tối 22/4: Có 4 ca mắc COVID-19 tại Hà Nội, Phú Yên và Đà Nẵng

Tối 22/4: Có 4 ca mắc COVID-19 tại Hà Nội, Phú Yên và Đà Nẵng

Thêm 4 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

Thêm 4 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

Thêm 4 ca mắc COVID-19 tại Hà Nội, Phú Yên và Đà Nẵng

Thêm 4 ca mắc COVID-19 tại Hà Nội, Phú Yên và Đà Nẵng

Chiều 22-4, ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19 tại Hà Nội, Phú Yên và Đà Nẵng

Chiều 22-4, ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19 tại Hà Nội, Phú Yên và Đà Nẵng

Chiều 22/4, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca mắc mới Covid-19

Chiều 22/4, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca mắc mới Covid-19

4 ca nhập cảnh mắc Covid-19, Việt Nam có 2.816 ca nhiễm

4 ca nhập cảnh mắc Covid-19, Việt Nam có 2.816 ca nhiễm

Covid-19 ở Việt Nam chiều 22/4: 4 ca mắc mới ở Hà Nội, Phú Yên, Đà Nẵng

Covid-19 ở Việt Nam chiều 22/4: 4 ca mắc mới ở Hà Nội, Phú Yên, Đà Nẵng

Chiều 22/4, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca COVID-19 mới

Chiều 22/4, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca COVID-19 mới

Chiều 22-4: Thêm 4 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 1 ca tại Hà Nội

Chiều 22-4: Thêm 4 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 1 ca tại Hà Nội

Chiều 22/4, Việt Nam có thêm 4 ca nhập cảnh mắc COVID-19

Chiều 22/4, Việt Nam có thêm 4 ca nhập cảnh mắc COVID-19

Bộ Y tế công bố thêm 4 ca mắc Covid-19

Bộ Y tế công bố thêm 4 ca mắc Covid-19

Tối 22/4 Việt Nam thêm 4 ca mắc COVID-19

Tối 22/4 Việt Nam thêm 4 ca mắc COVID-19

Ghi nhận bốn ca mới, Việt Nam có 2.816 bệnh nhân Covid-19

Ghi nhận bốn ca mới, Việt Nam có 2.816 bệnh nhân Covid-19

Chiều 22/4: Có 4 ca mắc COVID-19 tại Hà Nội, Phú Yên và Đà Nẵng

Chiều 22/4: Có 4 ca mắc COVID-19 tại Hà Nội, Phú Yên và Đà Nẵng

Việt Nam ghi nhận thêm 16 bệnh nhân mắc mới Covid-19

Việt Nam ghi nhận thêm 16 bệnh nhân mắc mới Covid-19

Chiều 14/4, Việt Nam có thêm 16 ca mắc Covid-19

Chiều 14/4, Việt Nam có thêm 16 ca mắc Covid-19

Chiều 14-4: Việt Nam có 16 bệnh nhân Covid-19 mới

Chiều 14-4: Việt Nam có 16 bệnh nhân Covid-19 mới

Việt Nam công bố thêm 16 ca mắc Covid-19

Việt Nam công bố thêm 16 ca mắc Covid-19

Thêm 16 ca mắc mới COVID-19

Thêm 16 ca mắc mới COVID-19

Tối 14/4, thêm 16 ca mắc mới COVID-19

Tối 14/4, thêm 16 ca mắc mới COVID-19

Ngày đầu năm 2021, Việt Nam có thêm 9 người nhập cảnh nhiễm Covid – 19

Ngày đầu năm 2021, Việt Nam có thêm 9 người nhập cảnh nhiễm Covid – 19

Thêm 9 ca mắc mới COVID-19, là người nhập cảnh

Thêm 9 ca mắc mới COVID-19, là người nhập cảnh

Ngày đầu năm mới, Việt Nam ghi nhận 9 ca mắc COVID-19 nhập cảnh

Ngày đầu năm mới, Việt Nam ghi nhận 9 ca mắc COVID-19 nhập cảnh