Nhiều chuyến bay đến bị lùi giờ do ảnh hưởng bão Mitag

Nhiều chuyến bay đến bị lùi giờ do ảnh hưởng bão Mitag

Do ảnh hưởng của bão Mitag tại khu vực Đông Bắc Á, Vietnam Airlines sẽ lùi giờ khởi hành từ 9 đến 10 tiếng...
Nhiều chuyến bay từ Việt Nam đi Hàn Quốc bị ảnh hưởng vì bão

Nhiều chuyến bay từ Việt Nam đi Hàn Quốc bị ảnh hưởng vì bão

Hoãn nhiều giờ các chuyến bay đi Hàn Quốc

Hoãn nhiều giờ các chuyến bay đi Hàn Quốc

Điều chỉnh nhiều chuyến bay đến Hàn Quốc và Nhật Bản do ảnh hưởng bão Tapah

Điều chỉnh nhiều chuyến bay đến Hàn Quốc và Nhật Bản do ảnh hưởng bão Tapah

Hủy nhiều chuyến bay đi, đến Nhật Bản và Hàn Quốc do bão Tapah

Hủy nhiều chuyến bay đi, đến Nhật Bản và Hàn Quốc do bão Tapah

Hàng loạt chuyến bay đi, đến Hàn, Nhật lùi giờ để chạy bão

Hàng loạt chuyến bay đi, đến Hàn, Nhật lùi giờ để chạy bão

Nhiều chuyến bay bị hủy, lùi giờ cất cánh do bão Tapah

Nhiều chuyến bay bị hủy, lùi giờ cất cánh do bão Tapah

Vietnam Airlines lùi giờ nhiều chuyến bay vì bão Tapah

Vietnam Airlines lùi giờ nhiều chuyến bay vì bão Tapah

Một số chuyến bay phải điều chỉnh do ảnh hưởng của bão Tapah

Một số chuyến bay phải điều chỉnh do ảnh hưởng của bão Tapah

Điều chỉnh một số chuyến bay từ Việt Nam đi Hàn Quốc do ảnh hưởng của bão

Hủy, lùi giờ khởi hành nhiều chuyến bay đến Hàn Quốc do bão Lingling

Hủy, lùi giờ khởi hành nhiều chuyến bay đến Hàn Quốc do bão Lingling

Vietnam Airlines điều chỉnh nhiều chuyến bay do bão Ling Ling

Vietnam Airlines điều chỉnh nhiều chuyến bay do bão Ling Ling

Hoãn nhiều chuyến bay đi Hàn Quốc vì bão

Hoãn nhiều chuyến bay đi Hàn Quốc vì bão

Vietnam Airlines lùi giờ 6-9 tiếng các chuyến bay đi đến Hàn Quốc

Vietnam Airlines lùi giờ 6-9 tiếng các chuyến bay đi đến Hàn Quốc

VNA hủy và đổi giờ nhiều chuyến bay do bão Ling Ling

VNA hủy và đổi giờ nhiều chuyến bay do bão Ling Ling

Lùi giờ một loạt chuyến bay Đà Lạt, Busan

Lùi giờ một loạt chuyến bay Đà Lạt, Busan

8 chuyến bay trễ giờ do thời tiết xấu

8 chuyến bay trễ giờ do thời tiết xấu