Giao dịch hợp đồng tương lai VN30 tăng hơn 70% trong tháng 2

Sở GDCK Hà Nội (HNX), ngày 7-3, cho biết, trên thị trường chứng khoán phái sinh, giao dịch hợp đồng tương...
Tháng 2/2020, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai VN30 tăng trên 70%

Tháng 2/2020, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai VN30 tăng trên 70%

KLGD hợp đồng tương lai VN30 bình quân đạt 78.600 hợp đồng

KLGD hợp đồng tương lai VN30 bình quân đạt 78.600 hợp đồng

Mua bán qua tay 4,4 tỷ USD trên 'sân' Hà Nội

Mua bán qua tay 4,4 tỷ USD trên 'sân' Hà Nội

Tháng 12/2019, khối lượng giao dịch bình quân chứng khoán phái sinh tăng 30,97%

Tháng 12/2019, khối lượng giao dịch bình quân chứng khoán phái sinh tăng 30,97%

TTCK phái sinh tháng 11: Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng

TTCK phái sinh tháng 11: Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng

Tháng 10, giao dịch khối ngoại phái sinh tăng 1,6 lần so tháng trước

Tháng 10, giao dịch khối ngoại phái sinh tăng 1,6 lần so tháng trước

Thị trường chứng khoán phái sinh tháng 10: Giao dịch ngoại tăng mạnh

Thị trường chứng khoán phái sinh tháng 10: Giao dịch ngoại tăng mạnh

Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh giảm mạnh

Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh giảm mạnh

Thị trường chứng khoán phái sinh tháng 9: Khối lượng giao dịch bình quân giảm 26,7%

Thị trường chứng khoán phái sinh tháng 9: Khối lượng giao dịch bình quân giảm 26,7%