Máy bay Vietnam Airlines hai lần hạ cánh xuống Đà Nẵng không thành

Máy bay Vietnam Airlines hai lần hạ cánh xuống Đà Nẵng không thành

Nguyên nhân máy bay Vietnam Airlines hạ cánh 2 lần bất thành tại Đà Nẵng

Nguyên nhân máy bay Vietnam Airlines hạ cánh 2 lần bất thành tại Đà Nẵng

Vietnam Airlines chính thức lên tiếng về chuyến bay 'hạ cánh hai lần không thành' tại Đà Nẵng

Vietnam Airlines chính thức lên tiếng về chuyến bay 'hạ cánh hai lần không thành' tại Đà Nẵng

Vietnam Airlines lên tiếng khi máy bay đi Đà Nẵng nhưng lại hạ cánh ở Huế

Vietnam Airlines lên tiếng khi máy bay đi Đà Nẵng nhưng lại hạ cánh ở Huế

Vietnam Airlines lên tiếng máy bay hạ cánh hai lần ở Đà Nẵng

Vietnam Airlines lên tiếng máy bay hạ cánh hai lần ở Đà Nẵng

Vietnam Airlines thông tin về việc chuyến bay VN138 phải hạ cánh tại Huế

Máy bay Vietnam Airlines tiếp cận hạ cánh 2 lần xuống sân bay Đà Nẵng không thành công

Máy bay Vietnam Airlines tiếp cận hạ cánh 2 lần xuống sân bay Đà Nẵng không thành công

Hạ cánh 2 lần không xong, máy bay phải chuyển sân bay khác

Hạ cánh 2 lần không xong, máy bay phải chuyển sân bay khác

Vietnam Airlines lên tiếng về vụ việc máy bay 2 lần hạ cánh bất thành

Máy bay 2 lần hạ cánh bất thành xuống Đà Nẵng vì thời tiết xấu

Máy bay 2 lần hạ cánh bất thành xuống Đà Nẵng vì thời tiết xấu

Máy bay Vietnam Airlines 2 lần hạ cánh bất thành do thời tiết xấu

Máy bay Vietnam Airlines 2 lần hạ cánh bất thành do thời tiết xấu

Không có chuyện máy bay Vietnam Airlines chạm đường băng 2 lần rồi lại bay lên

Không có chuyện máy bay Vietnam Airlines chạm đường băng 2 lần rồi lại bay lên

Máy bay 2 lần hạ cánh bất thành, Chủ tịch Quản lý bay nói gì?

Máy bay 2 lần hạ cánh bất thành, Chủ tịch Quản lý bay nói gì?

Máy bay Vietnam Airlines hai lần hạ cánh không thành xuống Đà Nẵng

Máy bay Vietnam Airlines hai lần hạ cánh không thành xuống Đà Nẵng

Máy bay Vietnam Airlines 2 lần hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng không được vì thời tiết xấu

Máy bay Vietnam Airlines 2 lần hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng không được vì thời tiết xấu

Máy bay Vietnam Airlines 2 lần hạ cánh xuống Đà Nẵng bất thành

Máy bay Vietnam Airlines 2 lần hạ cánh xuống Đà Nẵng bất thành

Máy bay hai lần không hạ cánh được xuống sân bay Đà Nẵng vì lý do thời tiết

Máy bay hai lần không hạ cánh được xuống sân bay Đà Nẵng vì lý do thời tiết