Bão Nakri khiến các hãng hàng không phải điều chỉnh lịch bay

Bão Nakri khiến các hãng hàng không phải điều chỉnh lịch bay

Nhiều sân bay 'đóng cửa', ngừng khai thác hàng chục chuyến bay

Nhiều sân bay 'đóng cửa', ngừng khai thác hàng chục chuyến bay

Hủy hàng loạt chuyến bay, đóng cửa sân bay để tránh bão số 6

Hủy hàng loạt chuyến bay, đóng cửa sân bay để tránh bão số 6

Sân bay Cam Ranh tạm ngừng hoạt động từ 18h hôm nay

Sân bay Cam Ranh tạm ngừng hoạt động từ 18h hôm nay

Sân bay đóng cửa, hàng không hoãn, hủy, bay sớm hàng chục chuyến bay tránh bão số 6

Sân bay đóng cửa, hàng không hoãn, hủy, bay sớm hàng chục chuyến bay tránh bão số 6

Hủy và đổi lịch nhiều chuyến bay do bão số 6

Hủy và đổi lịch nhiều chuyến bay do bão số 6

Nhiều chuyến bay phải hủy để phòng tránh cơn bão số 6

Sân bay đóng cửa, hủy hàng chục chuyến bay để tránh bão số 6

Sân bay đóng cửa, hủy hàng chục chuyến bay để tránh bão số 6

Ảnh hưởng của bão số 6: Sân bay đóng cửa, hủy hàng chục chuyến bay

Ảnh hưởng của bão số 6: Sân bay đóng cửa, hủy hàng chục chuyến bay

Những chuyến bay nào bị hoãn, hủy vì bão số 6?

Những chuyến bay nào bị hoãn, hủy vì bão số 6?

Sân bay đóng cửa, hàng không hủy chuyến để tránh bão số 6

Sân bay đóng cửa, hàng không hủy chuyến để tránh bão số 6

Hủy, dời nhiều chuyến bay do bão Nakri

Hủy, dời nhiều chuyến bay do bão Nakri

Sân bay đóng cửa, hàng không hủy chuyến để tránh bão số 6

Sân bay đóng cửa, hàng không hủy chuyến để tránh bão số 6