Cả nước có 15.887 người đang được theo dõi sức khỏe phòng Covid-19

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, ngày 11-10, ghi nhận thêm hai người bệnh (người...
Thêm 2 ca nhiễm mới COVID-19

Thêm 2 ca nhiễm mới COVID-19

Chiều 11-10, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19

Chiều 11-10, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19

Tiếp tục ghi nhận 2 ca mắc mới COVID-19

Tiếp tục ghi nhận 2 ca mắc mới COVID-19

39 ngày, Việt Nam không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

39 ngày, Việt Nam không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Thêm 2 ca mắc Covid-19, Việt Nam có 1109 bệnh nhân

Thêm 2 ca mắc Covid-19, Việt Nam có 1109 bệnh nhân

Chuyên gia Ấn Độ và nữ du học sinh nhập cảnh mắc Covid-19

Chuyên gia Ấn Độ và nữ du học sinh nhập cảnh mắc Covid-19

Thêm hai ca mắc Covid-19 nhập cảnh được phát hiện tại Đồng Nai và Hải Dương

Thêm hai ca mắc Covid-19 nhập cảnh được phát hiện tại Đồng Nai và Hải Dương

Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới: Là chuyên gia người Ấn Độ và du học sinh từ Anh, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới: Là chuyên gia người Ấn Độ và du học sinh từ Anh, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Dịch COVID-19 tối 11/10: Việt Nam ghi nhận 2 ca mắc mới, cách ly ngay khi nhập cảnh

Dịch COVID-19 tối 11/10: Việt Nam ghi nhận 2 ca mắc mới, cách ly ngay khi nhập cảnh

Thêm 2 ca mới nhiễm Covid-19, đều là các trường hợp nhập cảnh

Thêm 2 ca mới nhiễm Covid-19, đều là các trường hợp nhập cảnh

Thêm 2 người mắc Covid-19 mới, Việt Nam có 1107 ca

Thêm 2 người mắc Covid-19 mới, Việt Nam có 1107 ca

Thêm 2 ca mắc Covid-19 mới, được cách ly ngay khi nhập cảnh

Thêm 2 ca mắc Covid-19 mới, được cách ly ngay khi nhập cảnh

Thêm 2 ca Covid-19, cả nước có 1.109 người mắc

Thêm 2 ca Covid-19, cả nước có 1.109 người mắc

Chiều 11/10: Thêm 2 ca nhiễm mới, Việt Nam ghi nhận 1.109 bệnh nhân dương tính với Covid-19

Chiều 11/10: Thêm 2 ca nhiễm mới, Việt Nam ghi nhận 1.109 bệnh nhân dương tính với Covid-19

Thêm 2 người mắc COVID-19, Việt Nam chữa khỏi 1.024 bệnh nhân

Thêm 2 người mắc COVID-19, Việt Nam chữa khỏi 1.024 bệnh nhân

Thêm 2 ca mắc Covid-19, Việt Nam có 1.109 ca bệnh

Thêm 2 ca mắc Covid-19, Việt Nam có 1.109 ca bệnh

Chuyên gia người Ấn Độ và du học sinh từ Anh về nước mắc Covid-19

Chuyên gia người Ấn Độ và du học sinh từ Anh về nước mắc Covid-19

Chiều 11/10, thêm 2 ca mắc mới COVID-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh

Chiều 11/10, thêm 2 ca mắc mới COVID-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh

Chiều 11/10, Việt Nam ghi nhận 2 ca mắc mới COVID-19

Chiều 11/10, Việt Nam ghi nhận 2 ca mắc mới COVID-19

Chiều 11/10, Việt Nam có thêm 2 ca mắc mới COVID-19, đều là ca nhập cảnh

Chiều 11/10, Việt Nam có thêm 2 ca mắc mới COVID-19, đều là ca nhập cảnh

Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19, nhập cảnh từ Ấn Độ

Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19, nhập cảnh từ Ấn Độ

Du học sinh trở về từ Anh mắc Covid-19

Du học sinh trở về từ Anh mắc Covid-19

Việt Nam có thêm hai ca Covid-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh

Hải Dương và Đồng Nai cách ly 2 bệnh nhân mắc COVID-19

Hải Dương và Đồng Nai cách ly 2 bệnh nhân mắc COVID-19

Chuyên gia người Ấn Độ và nữ du học sinh về từ Anh mắc COVID-19, Việt Nam có 1.109 bệnh nhân

Chuyên gia người Ấn Độ và nữ du học sinh về từ Anh mắc COVID-19, Việt Nam có 1.109 bệnh nhân

Thêm 1 ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh

Thêm 1 ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh

Du học sinh Hải Phòng trở về từ Anh mắc Covid-19 được cách ly tại Hải Dương

Du học sinh Hải Phòng trở về từ Anh mắc Covid-19 được cách ly tại Hải Dương

Phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái 'bình thường mới'

Phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái 'bình thường mới'

Chiều 6/10: Thêm một ca COVID-19 mới là du học sinh từ Anh trở về

Chiều 6/10: Thêm một ca COVID-19 mới là du học sinh từ Anh trở về

Thêm 1 ca nhiễm Covid-19 là nữ du học sinh từ Anh trở về

Thêm 1 ca nhiễm Covid-19 là nữ du học sinh từ Anh trở về

Thêm 1 ca nhiễm Covid-19 được cách ly tại Hải Dương

Thêm 1 ca nhiễm Covid-19 được cách ly tại Hải Dương

Thêm ca nhiễm COVID-19 là du học sinh

Thêm ca nhiễm COVID-19 là du học sinh

Thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là du học sinh

Thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là du học sinh

Ghi nhận một ca nhiễm Covid-19 nhập cảnh

Nữ du học sinh nhập cảnh từ Anh mắc COVID-19

Nữ du học sinh nhập cảnh từ Anh mắc COVID-19

Một du học sinh người Hải Phòng mắc Covid-19 sau khi trở về từ Anh

Một du học sinh người Hải Phòng mắc Covid-19 sau khi trở về từ Anh

Chiều 6/10: Thêm 1 ca nhiễm mới, Việt Nam ghi nhận 1.098 bệnh nhân dương tính với Covid-19

Chiều 6/10: Thêm 1 ca nhiễm mới, Việt Nam ghi nhận 1.098 bệnh nhân dương tính với Covid-19

Thêm một ca mắc Covid-19 là nữ du học sinh trở về từ Anh

Thêm một ca mắc Covid-19 là nữ du học sinh trở về từ Anh

Việt Nam có thêm ca COVID-19 mới, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Việt Nam có thêm ca COVID-19 mới, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Du học sinh Hải Phòng từ Anh trở về mắc Covid-19, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Du học sinh Hải Phòng từ Anh trở về mắc Covid-19, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Nữ du học sinh về từ Anh nhiễm nCoV được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Nữ du học sinh về từ Anh nhiễm nCoV được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Tình hình dịch COVID-19: Thêm một ca mắc mới là người nhập cảnh, Việt Nam có 1.098 bệnh nhân

Tình hình dịch COVID-19: Thêm một ca mắc mới là người nhập cảnh, Việt Nam có 1.098 bệnh nhân

Một du học sinh trở về từ London mắc Covid-19 được cách ly khi nhập cảnh

Một du học sinh trở về từ London mắc Covid-19 được cách ly khi nhập cảnh

Thêm 1 ca mắc COVOD-19 là du học sinh từ Anh về

Thêm 1 ca mắc COVOD-19 là du học sinh từ Anh về