Họp báo thường kỳ Quý III Bộ Khoa học Công nghệ

Họp báo thường kỳ Quý III Bộ Khoa học Công nghệ

Ra mắt Hệ thống thông tin nhân đạo điện tử iNhandao

Ra mắt Hệ thống thông tin nhân đạo điện tử iNhandao

MB chủ trì giai đoạn 2 Dự án nhân đạo số iNhandao

MB chủ trì giai đoạn 2 Dự án nhân đạo số iNhandao

MB chủ trì giai đoạn 2 Dự án nhân đạo số iNhandao

MB chủ trì giai đoạn 2 Dự án nhân đạo số iNhandao

Ra mắt Bản đồ số Việt Nam và hệ thống kết nối thông tin nhân đạo

Ra mắt Bản đồ số Việt Nam và hệ thống kết nối thông tin nhân đạo

Bản đồ số Việt Nam đã thu thập được hơn 23,4 triệu địa chỉ trên cả nước

Bản đồ số Việt Nam đã thu thập được hơn 23,4 triệu địa chỉ trên cả nước

Chính thức ra mắt bản đồ số Việt Nam và hệ thống kết nối thông tin nhân đạo

Chính thức ra mắt bản đồ số Việt Nam và hệ thống kết nối thông tin nhân đạo

Chính thức ra mắt Bản đồ số Việt Nam và hệ thống kết nối thông tin nhân đạo

Chính thức ra mắt Bản đồ số Việt Nam và hệ thống kết nối thông tin nhân đạo

Ra mắt bản đồ số và hệ thống thông tin nhân đạo

Ra mắt bản đồ số và hệ thống thông tin nhân đạo

Ra mắt nền tảng Bản đồ số Vmap và Hệ thống thông tin nhân đạo iNhandao

Ra mắt nền tảng Bản đồ số Vmap và Hệ thống thông tin nhân đạo iNhandao

Ra mắt nền tảng Bản đồ số và Hệ thống thông tin nhân đạo Việt Nam

Ra mắt nền tảng Bản đồ số và Hệ thống thông tin nhân đạo Việt Nam

Hơn 23 triệu dữ liệu địa chỉ đã được cập nhật trên Bản đồ số - VMap

Hơn 23 triệu dữ liệu địa chỉ đã được cập nhật trên Bản đồ số - VMap

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'iNhandao giúp kết dính người Việt Nam xây dựng một xã hội tốt đẹp và bền vững'

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'iNhandao giúp kết dính người Việt Nam xây dựng một xã hội tốt đẹp và bền vững'

Ra mắt nền tảng Bản đồ số và Hệ thống thông tin nhân đạo

Ra mắt nền tảng Bản đồ số và Hệ thống thông tin nhân đạo

Ra mắt nền tảng Bản đồ số - Vmap của người Việt

Ra mắt nền tảng Bản đồ số - Vmap của người Việt

Phó TT Vũ Đức Đam: Hạt giống 'Hệ tri thức Việt số hóa' đã nảy mầm

Phó TT Vũ Đức Đam: Hạt giống 'Hệ tri thức Việt số hóa' đã nảy mầm

Phó Thủ tướng: 'Hạt giống' hệ tri thức Việt số hóa bắt đầu 'nảy mầm'

Phó Thủ tướng: 'Hạt giống' hệ tri thức Việt số hóa bắt đầu 'nảy mầm'

Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam chính thức đi vào hoạt động

Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam chính thức đi vào hoạt động

Ra mắt bản đồ Vmap của Việt Nam, hiện chi tiết từng số nhà

Ra mắt bản đồ Vmap của Việt Nam, hiện chi tiết từng số nhà

Hết lòng 'chia sẻ tri thức, kết nối cộng đồng, cổ vũ sáng tạo'

Hết lòng 'chia sẻ tri thức, kết nối cộng đồng, cổ vũ sáng tạo'

Kết nối trực tuyến các địa chỉ nhân đạo với những tấm lòng thiện nguyện

Kết nối trực tuyến các địa chỉ nhân đạo với những tấm lòng thiện nguyện

Ra mắt nền tảng bản đồ số Vmap và hệ thống thông tin nhân đạo iNhandao

Ra mắt nền tảng bản đồ số Vmap và hệ thống thông tin nhân đạo iNhandao

Ra mắt nền tảng Bản đồ số Vmap và Hệ thống thông tin nhân đạo iNhandao

Ra mắt nền tảng Bản đồ số Vmap và Hệ thống thông tin nhân đạo iNhandao

Bản đồ số của người Việt

Bản đồ số của người Việt

Ngày 1/10 - Khai trương nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam Vmap

Ngày 1/10 - Khai trương nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam Vmap

Nhiều phát hiện mới và những thành quả về khảo cổ học năm 2019

Nhiều phát hiện mới và những thành quả về khảo cổ học năm 2019

Thêm những chứng lý vật chất khẳng định sức sống văn hóa Việt

Thêm những chứng lý vật chất khẳng định sức sống văn hóa Việt

Nhiều phát hiện và thành quả nghiên cứu mới về khảo cổ học

Nhiều phát hiện và thành quả nghiên cứu mới về khảo cổ học