Thành phố Hồ Chí Minh nhận 3,8 tỷ USD kiều hối trong 9 tháng đầu năm

Thành phố Hồ Chí Minh nhận 3,8 tỷ USD kiều hối trong 9 tháng đầu năm

Doanh nhân kiều bào đồng hành với doanh nghiệp TPHCM

Doanh nhân kiều bào đồng hành với doanh nghiệp TPHCM

Doanh nhân TP.HCM và doanh nhân kiều bào hợp tác cùng phát triển

Doanh nhân TP.HCM và doanh nhân kiều bào hợp tác cùng phát triển

Doanh nhân kiều bào sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp TPHCM

Doanh nhân kiều bào sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp TPHCM

Năm nay, kiều hối chuyển về TP Hồ Chí Minh ước đạt 5 tỷ USD

Năm nay, kiều hối chuyển về TP Hồ Chí Minh ước đạt 5 tỷ USD

Hoạt động đối ngoại

Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc

Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc

Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, làm việc tại Hàn Quốc

Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, làm việc tại Hàn Quốc

Ra mắt Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc

Ra mắt Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc

Ra mắt Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA)

Ra mắt Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA)

Ra mắt Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc: Thêm một bước tiến tới mục tiêu 100 tỉ USD

Ra mắt Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc: Thêm một bước tiến tới mục tiêu 100 tỉ USD

Ra mắt Hiệp hội doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc

Ra mắt Hiệp hội doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc

Ra mắt Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc

Ra mắt Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc

Thúc đẩy liên kết doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Thúc đẩy liên kết doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Ra mắt sản phẩm Hồng Sâm Miso Hàn Quốc

Ra mắt sản phẩm Hồng Sâm Miso Hàn Quốc