Điều chỉnh nhiều chuyến bay đến Hàn Quốc và Nhật Bản do ảnh hưởng bão Tapah

Điều chỉnh nhiều chuyến bay đến Hàn Quốc và Nhật Bản do ảnh hưởng bão Tapah

Hủy nhiều chuyến bay đi, đến Nhật Bản và Hàn Quốc do bão Tapah

Hủy nhiều chuyến bay đi, đến Nhật Bản và Hàn Quốc do bão Tapah

Hàng loạt chuyến bay đi, đến Hàn, Nhật lùi giờ để chạy bão

Hàng loạt chuyến bay đi, đến Hàn, Nhật lùi giờ để chạy bão

Bão Tapah ảnh hưởng Hàn Quốc, hàng không ngừng khai thác một số chuyến bay ngày 22/9

Bão Tapah ảnh hưởng Hàn Quốc, hàng không ngừng khai thác một số chuyến bay ngày 22/9

Ảnh hưởng bão Tapah, ngừng khai thác một số chuyến bay ngày 22/9

Ảnh hưởng bão Tapah, ngừng khai thác một số chuyến bay ngày 22/9

Vietjet ngừng khai thác một số chuyến bay do ảnh hưởng bão Tapah

Vietjet ngừng khai thác một số chuyến bay do ảnh hưởng bão Tapah

Vietjet Air ngừng bay một số chuyến do ảnh hưởng của bão Tapah

Vietjet Air ngừng bay một số chuyến do ảnh hưởng của bão Tapah

Vietjet ngừng khai thác một số chuyến bay do ảnh hưởng của bão Tapah

Vietjet ngừng khai thác một số chuyến bay do ảnh hưởng của bão Tapah

Ảnh hưởng của bão Tapah, ngừng khai thác một số chuyến bay ngày 22/9

Ảnh hưởng của bão Tapah, ngừng khai thác một số chuyến bay ngày 22/9