Tối 4/5 ghi nhận 11 ca mắc COVID-19

Tối 4/5 ghi nhận 11 ca mắc COVID-19

Tối 4/5 Bộ Y tế cho biết có 11 ca mắc mới (BN2986-2996), trong đó có 10 ca nhập cảnh Hà Nội, Hưng Yên,...
Tối 4/5: Thêm 11 ca nhiễm Covid-19, có một ca cộng đồng tại Đà Nẵng

Tối 4/5: Thêm 11 ca nhiễm Covid-19, có một ca cộng đồng tại Đà Nẵng

Thêm một ca COVID-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng

Thêm một ca COVID-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng

Thêm 10 ca nhập cảnh và một ca cộng đồng tại Đà Nẵng

Thêm 10 ca nhập cảnh và một ca cộng đồng tại Đà Nẵng

Hôm nay, cả nước có 11 ca mắc Covid-19 mới

Hôm nay, cả nước có 11 ca mắc Covid-19 mới

Thêm 11 ca mắc mới, trong đó có ca cộng đồng tại Đà Nẵng

Thêm 11 ca mắc mới, trong đó có ca cộng đồng tại Đà Nẵng

Thêm 11 ca nhiễm COVID-19, có 1 ca trong nước ở Đà Nẵng

Thêm 11 ca nhiễm COVID-19, có 1 ca trong nước ở Đà Nẵng

Chiều 4/5: Thêm 11 ca mắc COVID-19, có 1 ca trong nước tại Đà Nẵng

Chiều 4/5: Thêm 11 ca mắc COVID-19, có 1 ca trong nước tại Đà Nẵng

Thêm 11 ca COVID-19, 1 trường hợp lây trong cộng đồng tại Đà Nẵng

Thêm 11 ca COVID-19, 1 trường hợp lây trong cộng đồng tại Đà Nẵng

Chiều 4/5, Việt Nam có thêm 1 ca COVID-19 cộng đồng tại Đà Nẵng

Chiều 4/5, Việt Nam có thêm 1 ca COVID-19 cộng đồng tại Đà Nẵng

Chiều 4/5: Thêm 11 ca mắc COVID-19, có 1 ca trong nước tại Đà Nẵng

Chiều 4/5: Thêm 11 ca mắc COVID-19, có 1 ca trong nước tại Đà Nẵng

Bộ Y tế công bố 45 ca COVID-19, trong đó 5 ca ở Hà Nam, 1 ca tại TP.HCM

Bộ Y tế công bố 45 ca COVID-19, trong đó 5 ca ở Hà Nam, 1 ca tại TP.HCM

Phát hiện 10 ca mắc mới Covid-19 nhập cảnh, trong đó có 1 ca tại Hà Nội

Phát hiện 10 ca mắc mới Covid-19 nhập cảnh, trong đó có 1 ca tại Hà Nội

Ghi nhận 10 ca Covid-19 nhập cảnh tại Hà Nội, Khánh Hòa, Đà Nẵng

Ghi nhận 10 ca Covid-19 nhập cảnh tại Hà Nội, Khánh Hòa, Đà Nẵng

Thêm 10 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

Thêm 10 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

Việt Nam ghi nhận thêm 10 ca mắc mới, cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Việt Nam ghi nhận thêm 10 ca mắc mới, cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Chiều 25/4, Việt Nam có 10 ca mắc mới Covid-19

Chiều 25/4, Việt Nam có 10 ca mắc mới Covid-19

Việt Nam ghi nhận thêm 10 ca Covid-19 mới

Việt Nam ghi nhận thêm 10 ca Covid-19 mới

Hà Nội, Khánh Hòa, Đà Nẵng ghi nhận 10 bệnh nhân nhập cảnh mắc Covid-19

Hà Nội, Khánh Hòa, Đà Nẵng ghi nhận 10 bệnh nhân nhập cảnh mắc Covid-19

Thêm 10 ca mắc Covid-19 tại Hà Nội, Khánh Hòa và Đà Nẵng

Thêm 10 ca mắc Covid-19 tại Hà Nội, Khánh Hòa và Đà Nẵng

Covid-19 ở Việt Nam chiều 25/4: Việt Nam thêm 10 ca mắc mới, được cách ly ngay sau nhập cảnh

Covid-19 ở Việt Nam chiều 25/4: Việt Nam thêm 10 ca mắc mới, được cách ly ngay sau nhập cảnh

Thêm 10 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

Thêm 10 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

Chiều 25/4, Việt Nam có thêm 10 ca mắc COVID-19 cách ly sau khi nhập cảnh

Chiều 25/4, Việt Nam có thêm 10 ca mắc COVID-19 cách ly sau khi nhập cảnh

Chiều 25/4: Việt Nam thêm 10 ca mắc COVID-19, thế giới đã có trên 147 triệu ca

Chiều 25/4: Việt Nam thêm 10 ca mắc COVID-19, thế giới đã có trên 147 triệu ca

Tối 25/4, Việt Nam thêm 10 ca mắc mới COVID-19

Tối 25/4, Việt Nam thêm 10 ca mắc mới COVID-19

Chiều 25/4: Thêm 10 trường hợp nhập cảnh mắc COVID-19

Chiều 25/4: Thêm 10 trường hợp nhập cảnh mắc COVID-19

Các ca Covid-19 đang diễn biến nặng đều không mắc bệnh lý nền

Các ca Covid-19 đang diễn biến nặng đều không mắc bệnh lý nền

3 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng diễn biến bệnh nặng

3 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng diễn biến bệnh nặng

3 ca bệnh COVID-19 diễn biến nặng điều trị tại BV Phổi Đà Nẵng

3 ca bệnh COVID-19 diễn biến nặng điều trị tại BV Phổi Đà Nẵng

3 bệnh nhân COVID-19 có diễn biến nặng

3 bệnh nhân COVID-19 có diễn biến nặng

3 bệnh nhân Covid-19 có sức khỏe diễn biến nặng

3 bệnh nhân Covid-19 có sức khỏe diễn biến nặng

Các ca COVID-19 đang diễn biến nặng đều không mắc bệnh lý nền

Các ca COVID-19 đang diễn biến nặng đều không mắc bệnh lý nền

14 bệnh nhân nhập cảnh mắc mới Covid-19 được cách ly tại 5 tỉnh/TP

14 bệnh nhân nhập cảnh mắc mới Covid-19 được cách ly tại 5 tỉnh/TP

Chiều 16/4: Thêm 14 ca mắc COVID-19 và 30 bệnh nhân khỏi bệnh

Chiều 16/4: Thêm 14 ca mắc COVID-19 và 30 bệnh nhân khỏi bệnh

Chiều 16-4: 14 ca mắc mới, 30 bệnh nhân đã khỏi bệnh Covid-19

Chiều 16-4: 14 ca mắc mới, 30 bệnh nhân đã khỏi bệnh Covid-19

Chiều 16/4, Việt Nam có thêm 14 ca mắc mới COVID-19

Chiều 16/4, Việt Nam có thêm 14 ca mắc mới COVID-19

Việt Nam ghi nhận thêm 14 ca Covid-19 mới

Việt Nam ghi nhận thêm 14 ca Covid-19 mới

Chiều 16/4, Việt Nam thêm 14 ca mắc mới Covid-19

Chiều 16/4, Việt Nam thêm 14 ca mắc mới Covid-19

Việt Nam có thêm 14 ca mắc mới COVID-19, đều là các ca nhập cảnh

Việt Nam có thêm 14 ca mắc mới COVID-19, đều là các ca nhập cảnh

Tối 16/4 thêm 14 ca mắc mới COVID-19

Tối 16/4 thêm 14 ca mắc mới COVID-19

Thêm 14 bệnh nhân nhập cảnh mắc Covid-19

Thêm 14 bệnh nhân nhập cảnh mắc Covid-19

Thêm 21 ca mắc mới COVID-19

Thêm 21 ca mắc mới COVID-19

Chiều 13/4, Việt Nam ghi nhận 7 ca nhập cảnh mắc COVID-19

Chiều 13/4, Việt Nam ghi nhận 7 ca nhập cảnh mắc COVID-19

Thêm 7 trường hợp nhập cảnh mắc COVID-19

Thêm 7 trường hợp nhập cảnh mắc COVID-19

Chiều 13-4: thêm bảy ca Covid-19 mới

Chiều 13-4: thêm bảy ca Covid-19 mới