Phát hiện 10 ca mắc mới Covid-19 nhập cảnh, trong đó có 1 ca tại Hà Nội

Phát hiện 10 ca mắc mới Covid-19 nhập cảnh, trong đó có 1 ca tại Hà Nội

Theo tin từ Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 24-4 đến 18h ngày 25-4, nước ta ghi nhận 10 ca mắc mới (từ ca bệnh...
Ghi nhận 10 ca Covid-19 nhập cảnh tại Hà Nội, Khánh Hòa, Đà Nẵng

Ghi nhận 10 ca Covid-19 nhập cảnh tại Hà Nội, Khánh Hòa, Đà Nẵng

Thêm 10 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

Thêm 10 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

Việt Nam ghi nhận thêm 10 ca mắc mới, cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Việt Nam ghi nhận thêm 10 ca mắc mới, cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Chiều 25/4, Việt Nam có 10 ca mắc mới Covid-19

Chiều 25/4, Việt Nam có 10 ca mắc mới Covid-19

Việt Nam ghi nhận thêm 10 ca Covid-19 mới

Việt Nam ghi nhận thêm 10 ca Covid-19 mới

Hà Nội, Khánh Hòa, Đà Nẵng ghi nhận 10 bệnh nhân nhập cảnh mắc Covid-19

Hà Nội, Khánh Hòa, Đà Nẵng ghi nhận 10 bệnh nhân nhập cảnh mắc Covid-19

Thêm 10 ca mắc Covid-19 tại Hà Nội, Khánh Hòa và Đà Nẵng

Thêm 10 ca mắc Covid-19 tại Hà Nội, Khánh Hòa và Đà Nẵng

Covid-19 ở Việt Nam chiều 25/4: Việt Nam thêm 10 ca mắc mới, được cách ly ngay sau nhập cảnh

Covid-19 ở Việt Nam chiều 25/4: Việt Nam thêm 10 ca mắc mới, được cách ly ngay sau nhập cảnh

Thêm 10 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

Thêm 10 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

Chiều 25/4, Việt Nam có thêm 10 ca mắc COVID-19 cách ly sau khi nhập cảnh

Chiều 25/4, Việt Nam có thêm 10 ca mắc COVID-19 cách ly sau khi nhập cảnh

Chiều 25/4: Việt Nam thêm 10 ca mắc COVID-19, thế giới đã có trên 147 triệu ca

Chiều 25/4: Việt Nam thêm 10 ca mắc COVID-19, thế giới đã có trên 147 triệu ca

Tối 25/4, Việt Nam thêm 10 ca mắc mới COVID-19

Tối 25/4, Việt Nam thêm 10 ca mắc mới COVID-19

Chiều 25/4: Thêm 10 trường hợp nhập cảnh mắc COVID-19

Chiều 25/4: Thêm 10 trường hợp nhập cảnh mắc COVID-19

Ghi nhận ba ca Covid-19 mới tại tỉnh Hòa Bình, Bắc Ninh, Khánh Hòa

Ghi nhận ba ca Covid-19 mới tại tỉnh Hòa Bình, Bắc Ninh, Khánh Hòa

Thêm 3 ca mắc mới Covid-19 trong 24 giờ qua

Thêm 3 ca mắc mới Covid-19 trong 24 giờ qua

Chiều 18/4: Thêm 3 ca mắc COVID-19 tại Hòa Bình, Bắc Ninh và Khánh Hòa

Chiều 18/4: Thêm 3 ca mắc COVID-19 tại Hòa Bình, Bắc Ninh và Khánh Hòa

Chiều 18/4, Việt Nam thêm 3 ca nhập cảnh mắc Covid-19

Chiều 18/4, Việt Nam thêm 3 ca nhập cảnh mắc Covid-19

Chiều 18/4, thêm 3 ca mắc mới COVID-19, cách ly ngay khi nhập cảnh

Chiều 18/4, thêm 3 ca mắc mới COVID-19, cách ly ngay khi nhập cảnh

Thêm 3 ca nhập cảnh, Việt Nam có 2.784 bệnh nhân mắc Covid-19

Thêm 3 ca nhập cảnh, Việt Nam có 2.784 bệnh nhân mắc Covid-19

Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc Covid-19

Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc Covid-19

Thêm 3 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

Thêm 3 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

Ba người nhập cảnh vào Việt Nam mắc COVID-19

Ba người nhập cảnh vào Việt Nam mắc COVID-19

Chiều 18-4, ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 mới tại Khánh Hòa, Hòa Bình và Bắc Ninh

Chiều 18-4, ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 mới tại Khánh Hòa, Hòa Bình và Bắc Ninh

Tối 18/4, Việt Nam thêm 3 ca mắc mới COVID-19

Tối 18/4, Việt Nam thêm 3 ca mắc mới COVID-19

Chiều 18/4: Thêm 3 ca mắc COVID-19 tại Hòa Bình, Bắc Ninh và Khánh Hòa

Chiều 18/4: Thêm 3 ca mắc COVID-19 tại Hòa Bình, Bắc Ninh và Khánh Hòa

Chiều 17/4, Việt Nam có thêm 8 ca mắc mới Covid-19

Chiều 17/4, Việt Nam có thêm 8 ca mắc mới Covid-19

Chiều 17-4: Việt Nam có tám ca nhiễm Covid-19 mới

Chiều 17-4: Việt Nam có tám ca nhiễm Covid-19 mới

Việt Nam ghi nhận thêm 8 ca mắc COVID-19 mới đều là nhập cảnh

Việt Nam ghi nhận thêm 8 ca mắc COVID-19 mới đều là nhập cảnh

Công bố 8 ca Covid-19 mới, cả nước có 2.781 người mắc

Công bố 8 ca Covid-19 mới, cả nước có 2.781 người mắc

Khánh Hòa, Kiên Giang, Đà Nẵng thêm 8 bệnh nhân nhập cảnh mắc mới Covid-19

Khánh Hòa, Kiên Giang, Đà Nẵng thêm 8 bệnh nhân nhập cảnh mắc mới Covid-19

Thêm 8 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

Thêm 8 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

Chiều 17/4, thêm 8 ca COVID-19

Chiều 17/4, thêm 8 ca COVID-19

Chiều 17/4: Thêm 8 ca mắc COVID-19 tại Kiên Giang, Khánh Hòa và Đà Nẵng

Chiều 17/4: Thêm 8 ca mắc COVID-19 tại Kiên Giang, Khánh Hòa và Đà Nẵng

Covid-19 tại Việt Nam chiều 17/4: Kiên Giang, Khánh Hòa, Đà Nẵng ghi nhập 8 ca mắc mới; Khẩn trương tiêm vaccine, không được hủy bỏ

Covid-19 tại Việt Nam chiều 17/4: Kiên Giang, Khánh Hòa, Đà Nẵng ghi nhập 8 ca mắc mới; Khẩn trương tiêm vaccine, không được hủy bỏ

Chiều 17/4: Thêm 8 ca mắc COVID-19 tại Kiên Giang, Khánh Hòa và Đà Nẵng

Chiều 17/4: Thêm 8 ca mắc COVID-19 tại Kiên Giang, Khánh Hòa và Đà Nẵng

Tối 17/4 có 8 ca mắc mới COVID-19

Tối 17/4 có 8 ca mắc mới COVID-19