Chiều 14/4: Thêm 16 ca mắc COVID-19

Chiều 14/4: Thêm 16 ca mắc COVID-19

Chiều 14/4, Bộ Y tế cho biết có 16 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh ghi nhận tại 5 địa phương gồm: Bà...
Chiều 14-4: Thêm 16 ca mắc mới Covid-19 nhập cảnh, có 3 ca ghi nhận tại Hà Nội

Chiều 14-4: Thêm 16 ca mắc mới Covid-19 nhập cảnh, có 3 ca ghi nhận tại Hà Nội

Việt Nam ghi nhận thêm 16 bệnh nhân mắc mới Covid-19

Việt Nam ghi nhận thêm 16 bệnh nhân mắc mới Covid-19

Chiều 14/4, Việt Nam có thêm 16 ca mắc Covid-19

Chiều 14/4, Việt Nam có thêm 16 ca mắc Covid-19

Chiều 14-4: Việt Nam có 16 bệnh nhân Covid-19 mới

Chiều 14-4: Việt Nam có 16 bệnh nhân Covid-19 mới

Thêm 16 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

Thêm 16 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

Chiều 14-4, thêm 16 ca mắc Covid-19 mới tại 5 tỉnh, thành phố

Chiều 14-4, thêm 16 ca mắc Covid-19 mới tại 5 tỉnh, thành phố

Việt Nam công bố thêm 16 ca mắc Covid-19

Việt Nam công bố thêm 16 ca mắc Covid-19

Chiều 14/4, Việt Nam có thêm 16 ca mắc COVID-19

Chiều 14/4, Việt Nam có thêm 16 ca mắc COVID-19

Thêm 16 ca mắc mới COVID-19

Thêm 16 ca mắc mới COVID-19

Tối 14/4, thêm 16 ca mắc mới COVID-19

Tối 14/4, thêm 16 ca mắc mới COVID-19