Hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự VITM Hà Nội 2019

Hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự VITM Hà Nội 2019

Hội chợ du lịch quốc tế Hà Nội 2019: Hướng tới du lịch xanh

Hội chợ du lịch quốc tế Hà Nội 2019: Hướng tới du lịch xanh

Hơn 500 gian hàng tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2019

Hơn 500 gian hàng tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2019

Nhiều hoạt động nổi bật tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2019

Nhiều hoạt động nổi bật tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2019

VITM Hà Nội 2019 sẽ có diễn đàn bàn về quản lý khách đi du lịch nước ngoài

VITM Hà Nội 2019 sẽ có diễn đàn bàn về quản lý khách đi du lịch nước ngoài

'Du lịch xanh' là chủ đề chính của Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2019

'Du lịch xanh' là chủ đề chính của Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2019

Hội chợ du lịch quốc tế VITM 2019 hướng tới chủ đề 'Du lịch xanh'

Hội chợ du lịch quốc tế VITM 2019 hướng tới chủ đề 'Du lịch xanh'

Hội chợ du lịch quốc tế VITM 2019 hướng tới chủ đề 'Du lịch xanh'

Hội chợ du lịch quốc tế VITM 2019 hướng tới chủ đề 'Du lịch xanh'

VITM Hà Nội 2019 lấy chủ đề 'Du lịch xanh'

VITM Hà Nội 2019 lấy chủ đề 'Du lịch xanh'