Cần Thơ hướng tới vị trí trung tâm về du lịch của khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Cần Thơ hướng tới vị trí trung tâm về du lịch của khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Cơ hội du lịch Triều Tiên dễ dàng trong năm 2019

Cơ hội du lịch Triều Tiên dễ dàng trong năm 2019

'Du lịch Xanh' tại Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM HANOI 2019

'Du lịch Xanh' tại Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM HANOI 2019

Hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự VITM Hà Nội 2019

Hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự VITM Hà Nội 2019

Hội chợ du lịch quốc tế Hà Nội 2019: Hướng tới du lịch xanh

Hội chợ du lịch quốc tế Hà Nội 2019: Hướng tới du lịch xanh

Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2019: Du lịch xanh

Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2019: Du lịch xanh

Nhiều hoạt động nổi bật tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2019

Nhiều hoạt động nổi bật tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2019