Hậu trường giải cứu thảm họa tràn dầu vì tàu chìm ở Cần Giờ

Hậu trường giải cứu thảm họa tràn dầu vì tàu chìm ở Cần Giờ

Hậu trường giải cứu thảm họa tràn dầu vì tàu chìm ở Cần Giờ

Hậu trường giải cứu thảm họa tràn dầu vì tàu chìm ở Cần Giờ

Hàng trăm tấn dầu từ tàu chìm ở Cần Giờ được gom thế nào?

Hàng trăm tấn dầu từ tàu chìm ở Cần Giờ được gom thế nào?

Sắp hút hết 150 tấn dầu do sự cố bị lật của tàu Vietsun Integrity

Sắp hút hết 150 tấn dầu do sự cố bị lật của tàu Vietsun Integrity

Hơn 130 tấn dầu được hút ra khỏi tàu chìm trên sông Lòng Tàu

Hơn 130 tấn dầu được hút ra khỏi tàu chìm trên sông Lòng Tàu

Thu gom 130 tấn dầu từ vụ chìm tàu trên sông Lòng Tàu

Thu gom 130 tấn dầu từ vụ chìm tàu trên sông Lòng Tàu

Toàn cảnh giải cứu tàu chở 285 container chìm ở Cần Giờ

Toàn cảnh giải cứu tàu chở 285 container chìm ở Cần Giờ

Tàu vận tải chìm ở sông Lòng Tàu: Hút thêm 50 tấn dầu

Tàu vận tải chìm ở sông Lòng Tàu: Hút thêm 50 tấn dầu