Thu hẹp khoảng cách giới, đề cao vai trò phụ nữ

Thu hẹp khoảng cách giới, đề cao vai trò phụ nữ

Nhận thức rõ vai trò, vị trí quan trọng của lao động nữ, Bộ Công Thương luôn quan tâm, chỉ đạo các đơn vị...
Loay hoay với Bột giấy Phương Nam: Tốt nhất bán sắt vụn!

Loay hoay với Bột giấy Phương Nam: Tốt nhất bán sắt vụn!

Nghiên cứu bán đấu giá dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam

Nghiên cứu bán đấu giá dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam

Chậm xử lý nhà máy Bột giấy Phương Nam gây thiệt hại 3.000 tỷ, lãng phí 43 ha đất

Chậm xử lý nhà máy Bột giấy Phương Nam gây thiệt hại 3.000 tỷ, lãng phí 43 ha đất

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Phó Thủ tướng Thường trực chủ trì họp về xử lý dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam

Phó Thủ tướng Thường trực chủ trì họp về xử lý dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam

Vinapaco ấm áp sẻ chia với miền Trung

Vinapaco ấm áp sẻ chia với miền Trung

Đấu giá dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam để trả nợ: Thiệt về ai?

Đấu giá dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam để trả nợ: Thiệt về ai?

Báo cáo Quốc hội về 12 đại dự án nghìn tỷ thua lỗ

Báo cáo Quốc hội về 12 đại dự án nghìn tỷ thua lỗ

12 đại dự án và món nợ 63.000 tỷ đồng

12 đại dự án và món nợ 63.000 tỷ đồng

12 dự án ngành Công Thương: Phấn đấu hoàn thành xử lý trong năm 2020

12 dự án ngành Công Thương: Phấn đấu hoàn thành xử lý trong năm 2020

12 dự án yếu kém ngành công thương lỗ hơn 26.300 tỷ đồng

12 dự án yếu kém ngành công thương lỗ hơn 26.300 tỷ đồng

12 đại dự án ngành công thương lỗ 26.300 tỷ đồng, nợ 63.300 tỷ đồng

12 đại dự án ngành công thương lỗ 26.300 tỷ đồng, nợ 63.300 tỷ đồng

5/12 dự án yếu kém tranh chấp, vướng mắc hợp đồng EPC

5/12 dự án yếu kém tranh chấp, vướng mắc hợp đồng EPC

Số phận 12 đại dự án kém hiệu quả ngành công thương giờ ra sao?

Số phận 12 đại dự án kém hiệu quả ngành công thương giờ ra sao?

'Ôm' đống nợ 63 ngàn tỷ đồng, 12 dự án yếu kém còn đầy rẫy khó khăn

'Ôm' đống nợ 63 ngàn tỷ đồng, 12 dự án yếu kém còn đầy rẫy khó khăn

Ngành công thương: 12 dự án yếu kém vẫn nợ hơn 63.000 tỷ đồng

Ngành công thương: 12 dự án yếu kém vẫn nợ hơn 63.000 tỷ đồng

12 đại dự án thua lỗ: Nợ 63 nghìn tỷ, không biết bao giờ trả hết

12 đại dự án thua lỗ: Nợ 63 nghìn tỷ, không biết bao giờ trả hết

12 dự án yếu kém 'ôm' đống nợ hơn 63.000 tỷ đồng

12 dự án yếu kém 'ôm' đống nợ hơn 63.000 tỷ đồng

Nhiều giống cây nguyên liệu giấy cho năng suất, chất lượng cao từ ứng dụng công nghệ

Nhiều giống cây nguyên liệu giấy cho năng suất, chất lượng cao từ ứng dụng công nghệ

Giấy Bãi Bằng - quyển vở bìa xanh với cậu bé cưỡi trâu, một huyền thoại kinh tế quốc doanh vật lộn với thua lỗ

Giấy Bãi Bằng - quyển vở bìa xanh với cậu bé cưỡi trâu, một huyền thoại kinh tế quốc doanh vật lộn với thua lỗ

Đại hội Đảng bộ Vinapaco: Tập trung dân chủ, đẩy mạnh cơ cấu lại nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh

Đại hội Đảng bộ Vinapaco: Tập trung dân chủ, đẩy mạnh cơ cấu lại nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh

VINAPACO nhận Kỷ niệm chương Chương trình Tự hào hàng Việt Nam năm 2020

VINAPACO nhận Kỷ niệm chương Chương trình Tự hào hàng Việt Nam năm 2020

21H CHẤT VẤN CỦA ĐB CAO ĐÌNH THƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH PHÚ THỌ VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ VINAPACO SỚM BÀN GIAO HƠN 3.020 HA ĐẤT LÂM NGHIỆP VỀ CHO UBND TỈNH PHÚ THỌ QUẢN LÝ

21H CHẤT VẤN CỦA ĐB CAO ĐÌNH THƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH PHÚ THỌ VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ VINAPACO SỚM BÀN GIAO HƠN 3.020 HA ĐẤT LÂM NGHIỆP VỀ CHO UBND TỈNH PHÚ THỌ QUẢN LÝ

Chế phẩm sinh học phân hủy nhựa cây: Hóa giải thách thức trong sản xuất giấy

Chế phẩm sinh học phân hủy nhựa cây: Hóa giải thách thức trong sản xuất giấy

Phong trào thi đua yêu nước thiết thực ở Vinapaco

Phong trào thi đua yêu nước thiết thực ở Vinapaco

Vinapaco: Phong trào thi đua yêu nước phải thiết thực, gắn với nhiệm vụ của đơn vị

Vinapaco: Phong trào thi đua yêu nước phải thiết thực, gắn với nhiệm vụ của đơn vị

Ngành Giấy: Gắn nghiên cứu với thực tiễn

Ngành Giấy: Gắn nghiên cứu với thực tiễn

Người VINAPACO sôi nổi hưởng ứng Ngày hội hiến máu

Người VINAPACO sôi nổi hưởng ứng Ngày hội hiến máu

Dự án Bột giấy Phương Nam rao mãi vẫn ế

Dự án Bột giấy Phương Nam rao mãi vẫn ế

Ngân hàng kiện dự án thua lỗ: Nếu nhìn lạc quan...

Ngân hàng kiện dự án thua lỗ: Nếu nhìn lạc quan...

Ngân hàng 'sa lầy' tại 12 đại dự án thua lỗ hơn 20.000 tỷ đồng

Ngân hàng 'sa lầy' tại 12 đại dự án thua lỗ hơn 20.000 tỷ đồng

Bột giấy Phương Nam bị kiện đòi nợ:Hãy sòng phẳng một lần!

Bột giấy Phương Nam bị kiện đòi nợ:Hãy sòng phẳng một lần!

12 đại dự án thua lỗ ngành công thương: Đỏ mắt tìm kiếm người mua

12 đại dự án thua lỗ ngành công thương: Đỏ mắt tìm kiếm người mua

12 đại dự án thua lỗ ngành công thương: Đỏ mắt tìm kiếm người mua

12 đại dự án thua lỗ ngành công thương: Đỏ mắt tìm kiếm người mua

Bột giấy Phương Nam bị kiện đòi nợ: Không dễ

Bột giấy Phương Nam bị kiện đòi nợ: Không dễ

Một ngân hàng đã khởi kiện 1/12 đại dự án thua lỗ ngàn tỉ

Một ngân hàng đã khởi kiện 1/12 đại dự án thua lỗ ngàn tỉ

Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam bị kiện đòi nợ cả trăm tỷ đồng

Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam bị kiện đòi nợ cả trăm tỷ đồng

Bộ Công Thương báo cáo gì về nhà máy bột giấy nghìn tỷ đồng 'ôm' nợ PVcomBank?

Bộ Công Thương báo cáo gì về nhà máy bột giấy nghìn tỷ đồng 'ôm' nợ PVcomBank?

Bộ Công Thương nói gì về dự án Nhà máy Phương Nam bị ngân hàng kiện đòi nợ?

Bộ Công Thương nói gì về dự án Nhà máy Phương Nam bị ngân hàng kiện đòi nợ?

Dự án sắt vụn 15 năm bán không ai mua, ngân hàng kiện đòi nợ

Dự án sắt vụn 15 năm bán không ai mua, ngân hàng kiện đòi nợ

Người lao động ngành Giấy ấm áp nhiều hoạt động 'nhường cơm sẻ áo', tết là sẻ chia

Người lao động ngành Giấy ấm áp nhiều hoạt động 'nhường cơm sẻ áo', tết là sẻ chia

Năm 2020, Tổng Công ty Giấy Việt Nam tập trung triển khai quyết liệt nhiều giải pháp

Năm 2020, Tổng Công ty Giấy Việt Nam tập trung triển khai quyết liệt nhiều giải pháp

Ngành Giấy nên được ưu tiên phát triển trong nền kinh tế tuần hoàn

Ngành Giấy nên được ưu tiên phát triển trong nền kinh tế tuần hoàn

Cổ phần hóa Vinapaco chậm do xử lý tài sản

Cổ phần hóa Vinapaco chậm do xử lý tài sản