Đẩy mạnh xúc tiến giao thương trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

Đẩy mạnh xúc tiến giao thương trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

Trong khuôn khổ Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2019 (VIIF 2019), ngày 9/10, Trung tâm Xúc tiến...
Hội chợ Quốc tế Hàng công nghiệp Việt Nam 2019: Hướng tới phát triển bền vững ngành công nghiệp

Hội chợ Quốc tế Hàng công nghiệp Việt Nam 2019: Hướng tới phát triển bền vững ngành công nghiệp

Hơn 350 doanh nghiệp tham dự Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2019

Hơn 350 doanh nghiệp tham dự Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2019

Sự kiện xúc tiến thương mại lớn nhất của ngành công nghiệp Việt Nam

Sự kiện xúc tiến thương mại lớn nhất của ngành công nghiệp Việt Nam

Hàng trăm doanh nghiệp công nghiệp tham gia kết nối tại VIIF 2019

Hàng trăm doanh nghiệp công nghiệp tham gia kết nối tại VIIF 2019

Có gì hấp dẫn tại sự kiện VIIF 2019?

Có gì hấp dẫn tại sự kiện VIIF 2019?

Sắp diễn ra Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam (VIIF) 2019

Sắp diễn ra Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam (VIIF) 2019