Năm 2020 thông qua nhiều luật có tác động lớn

Năm 2020 thông qua nhiều luật có tác động lớn

Năm 2020 Quốc hội đã bấm nút thông qua nhiều luật đáng chú ý, Pháp Luật TP.HCM điểm lại một vài luật có tác...
Dịch vụ đòi nợ thuê chính thức bị cấm

Dịch vụ đòi nợ thuê chính thức bị cấm

Bỏ quy định về hộ kinh doanh trong Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Bỏ quy định về hộ kinh doanh trong Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Có gì mới trong Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua?

Có gì mới trong Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua?

Bỏ quy định về hộ kinh doanh khỏi Luật Doanh nghiệp

Bỏ quy định về hộ kinh doanh khỏi Luật Doanh nghiệp

Quốc hội chính thức thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Quốc hội chính thức thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Quốc hội 'chốt' bỏ hộ kinh doanh khỏi Luật Doanh nghiệp

Quốc hội 'chốt' bỏ hộ kinh doanh khỏi Luật Doanh nghiệp

Quốc hội nhất trí bỏ hộ kinh doanh ra khỏi Luật Doanh nghiệp

Quốc hội nhất trí bỏ hộ kinh doanh ra khỏi Luật Doanh nghiệp

QUỐC HỘI CHÍNH THỨC THÔNG QUA LUẬT DOANH NGHIỆP (SỬA ĐỔI)

QUỐC HỘI CHÍNH THỨC THÔNG QUA LUẬT DOANH NGHIỆP (SỬA ĐỔI)

Đoàn ĐBQH Thanh Hóa góp ý kiến vào Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Đoàn ĐBQH Thanh Hóa góp ý kiến vào Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh góp ý xây dựng Luật Doanh nghiệp

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh góp ý xây dựng Luật Doanh nghiệp

Họp Quốc hội: Có nên xây dựng riêng một luật cho hộ kinh doanh?

Họp Quốc hội: Có nên xây dựng riêng một luật cho hộ kinh doanh?

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: Có nên xây dựng riêng một luật cho hộ kinh doanh

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: Có nên xây dựng riêng một luật cho hộ kinh doanh

Thêm lựa chọn trong điều trị bệnh máu khó đông

Thêm lựa chọn trong điều trị bệnh máu khó đông

Không nên đưa hộ kinh doanh vào Luật

Không nên đưa hộ kinh doanh vào Luật

'Nóng' chuyện luật hóa hộ kinh doanh

'Nóng' chuyện luật hóa hộ kinh doanh

UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

THÚC ĐẨY HỘ KINH DOANH PHÁT TRIỂN BẰNG HÀNH LANG PHÁP LÝ

THÚC ĐẨY HỘ KINH DOANH PHÁT TRIỂN BẰNG HÀNH LANG PHÁP LÝ

ĐBQH DƯƠNG MINH TUẤN: XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH RIÊNG TRƯỚC KHI ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG LUẬT VỀ HỘ KINH DOANH

ĐBQH DƯƠNG MINH TUẤN: XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH RIÊNG TRƯỚC KHI ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG LUẬT VỀ HỘ KINH DOANH

Hơn 5 triệu hộ kinh doanh không thể tiếp tục đứng ngoài luật

Hơn 5 triệu hộ kinh doanh không thể tiếp tục đứng ngoài luật

Đưa hộ kinh doanh vào luật là rất gượng ép

Đưa hộ kinh doanh vào luật là rất gượng ép

Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi): Không thể điều chỉnh hộ kinh doanh một cách khiên cưỡng

Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi): Không thể điều chỉnh hộ kinh doanh một cách khiên cưỡng

Biểu quyết Bộ luật Lao động (sửa đổi), cho ý kiến hai dự án Luật

Biểu quyết Bộ luật Lao động (sửa đổi), cho ý kiến hai dự án Luật

Đại biểu Quốc hội: Cần có luật riêng về hộ kinh doanh

Đại biểu Quốc hội: Cần có luật riêng về hộ kinh doanh

Ý kiến về việc bổ sung 'hộ kinh doanh' vào Luật Doanh nghiệp sửa đổi

Ý kiến về việc bổ sung 'hộ kinh doanh' vào Luật Doanh nghiệp sửa đổi

Đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp: Cần đánh giá kỹ tác động, lấy ý kiến rộng rãi

Đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp: Cần đánh giá kỹ tác động, lấy ý kiến rộng rãi

Nâng hộ kinh doanh lên doanh nghiệp: Đừng vội!

Nâng hộ kinh doanh lên doanh nghiệp: Đừng vội!

Cân nhắc đưa 5 triệu hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Cân nhắc đưa 5 triệu hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Cân nhắc đưa hộ kinh doanh vào dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi

Cân nhắc đưa hộ kinh doanh vào dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi

Cân nhắc kỹ khi đưa hộ kinh doanh vào áp dụng theo Luật Doanh nghiệp

Cân nhắc kỹ khi đưa hộ kinh doanh vào áp dụng theo Luật Doanh nghiệp

XEM XÉT VIỆC BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ HỘ KINH DOANH TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP (SỬA ĐỔI)

XEM XÉT VIỆC BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ HỘ KINH DOANH TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP (SỬA ĐỔI)