WB: 'Thách thức lớn trong phát triển Chính phủ số không nằm ở công nghệ mà ở con người'

WB: 'Thách thức lớn trong phát triển Chính phủ số không nằm ở công nghệ mà ở con người'

Xây dựng Chính phủ điện tử: cần xây dựng lòng tin với dân

Xây dựng Chính phủ điện tử: cần xây dựng lòng tin với dân

Cơ hội cho cách mạng số tại Việt Nam

Cơ hội cho cách mạng số tại Việt Nam

Diễn đàn VIF19 – Công nghệ số cho những điều tốt đẹp

Diễn đàn VIF19 – Công nghệ số cho những điều tốt đẹp

Chính phủ có thể vận hành bằng AI qua điểm giá trị xã hội

Chính phủ có thể vận hành bằng AI qua điểm giá trị xã hội

Diễn đàn Internet Việt Nam 2019: Công nghệ số cho những điều tốt đẹp

Diễn đàn Internet Việt Nam 2019: Công nghệ số cho những điều tốt đẹp

Đại sứ Thụy Điển: Hai yếu tố quan trọng nhất trong xã hội là sự cởi mở và tính minh bạch

Đại sứ Thụy Điển: Hai yếu tố quan trọng nhất trong xã hội là sự cởi mở và tính minh bạch

Ứng dụng rộng rãi công nghệ giúp thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp

Ứng dụng rộng rãi công nghệ giúp thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp

'Công trình kiến trúc xanh' giành giải Nhất 'Innovation for Good'

'Công trình kiến trúc xanh' giành giải Nhất 'Innovation for Good'

Hà Nội sẽ triển khai 5G trong năm 2019

Hà Nội sẽ triển khai 5G trong năm 2019

'Xã hội thông minh chỉ đạt được khi có những công dân thông minh, am hiểu công nghệ'

'Xã hội thông minh chỉ đạt được khi có những công dân thông minh, am hiểu công nghệ'

Ứng dụng công nghệ số để xây dựng xã hội sáng tạo, cởi mở và bền vững

Ứng dụng công nghệ số để xây dựng xã hội sáng tạo, cởi mở và bền vững

Khai mạc Diễn đàn Internet Việt Nam 2019

Khai mạc Diễn đàn Internet Việt Nam 2019

'Xã hội thông minh chỉ đạt được khi có những công dân thông minh, am hiểu công nghệ'

'Xã hội thông minh chỉ đạt được khi có những công dân thông minh, am hiểu công nghệ'