Hơn 500 doanh nghiệp tham gia triển lãm VIETWATER 2018

Hơn 500 doanh nghiệp tham gia triển lãm VIETWATER 2018

Cư dân khu đô thị mới dùng nước bẩn, trách nhiệm trước tiên thuộc về chủ đầu tư

Cư dân khu đô thị mới dùng nước bẩn, trách nhiệm trước tiên thuộc về chủ đầu tư

VIETWATER 2018 - triển lãm hàng đầu của nghành cấp thoát nước

VIETWATER 2018 - triển lãm hàng đầu của nghành cấp thoát nước

Cấp bách vấn đề cung ứng nguồn nước sạch và xử lý rác thải rắn tại Việt Nam

Cấp bách vấn đề cung ứng nguồn nước sạch và xử lý rác thải rắn tại Việt Nam

Hơn 500 đơn vị tham gia Triển lãm Vietwater 2018

Hơn 500 đơn vị tham gia Triển lãm Vietwater 2018

Vietwater 2018 - Hành trình xanh hóa đô thị và công nghiệp

Vietwater 2018 - Hành trình xanh hóa đô thị và công nghiệp

Đẩy mạnh các giải pháp quản lý nước trong thời đại 4.0

Đẩy mạnh các giải pháp quản lý nước trong thời đại 4.0

Quản lý nước thông minh hướng tới phát triển bền vững

Quản lý nước thông minh hướng tới phát triển bền vững