Giám sát độc lập trục vớt tàu chìm sau sự cố chết người

Giám sát độc lập trục vớt tàu chìm sau sự cố chết người

Sau sự cố khiến 5 công nhân thương vong, công tác trục vớt tàu chìm trên sông Lòng Tàu được tiến hành trở...
'Giải cứu' tàu đắm trên sông Lòng Tàu, lo nhất năng lực đơn vị trục vớt

'Giải cứu' tàu đắm trên sông Lòng Tàu, lo nhất năng lực đơn vị trục vớt

Tìm thấy thi thể cuối cùng vụ 3 thợ lặn mất tích ở Cần Giờ

Tìm thấy thi thể cuối cùng vụ 3 thợ lặn mất tích ở Cần Giờ

Tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ chìm tàu ở Cần Giờ

Tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ chìm tàu ở Cần Giờ

Tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ 3 thợ lặn mất tích khi trục vớt tàu chìm ở Cần Giờ

Tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ 3 thợ lặn mất tích khi trục vớt tàu chìm ở Cần Giờ

Tìm được thi thể thợ lặn cuối cùng mất tích trên sông Lòng Tàu

Tìm được thi thể thợ lặn cuối cùng mất tích trên sông Lòng Tàu

Vụ 3 thợ lặn mất tích ở Cần Giờ: Tìm thấy thi thể cuối cùng

Vụ 3 thợ lặn mất tích ở Cần Giờ: Tìm thấy thi thể cuối cùng

Tìm thấy thi thể cuối cùng vụ 3 thợ lặn mất tích ở Cần Giờ

Tìm thấy thi thể cuối cùng vụ 3 thợ lặn mất tích ở Cần Giờ

Tìm thấy thi thể thợ lặn cuối cùng mất tích trên sông Lòng Tàu

Tìm thấy thi thể thợ lặn cuối cùng mất tích trên sông Lòng Tàu

TP.HCM: Đã tìm thấy thi thể cuối cùng vụ 3 thợ lặn bị mất tích ở Cần Giờ

TP.HCM: Đã tìm thấy thi thể cuối cùng vụ 3 thợ lặn bị mất tích ở Cần Giờ

Tai nạn trong khi trục vớt tàu chìm trên sông Lòng Tàu: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

Tai nạn trong khi trục vớt tàu chìm trên sông Lòng Tàu: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

Tìm thấy thợ lặn cuối cùng mất tích trên sông Lòng Tàu

Tìm thấy thợ lặn cuối cùng mất tích trên sông Lòng Tàu

Tìm thấy thi thể thợ lặn thứ 3 mất tích khi vớt tàu Vietsun Integrity

Tìm thấy thi thể thợ lặn thứ 3 mất tích khi vớt tàu Vietsun Integrity

Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ trục vớt tàu trên sông Lòng Tàu

Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ trục vớt tàu trên sông Lòng Tàu

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng bị mất tích khi trục vớt tàu chìm trên sông Lòng Tàu

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng bị mất tích khi trục vớt tàu chìm trên sông Lòng Tàu

Vụ 3 thợ lặn mất tích khi trục vớt tàu chìm: Tìm thấy thi thể cuối cùng

Vụ 3 thợ lặn mất tích khi trục vớt tàu chìm: Tìm thấy thi thể cuối cùng

Vụ 5 thợ lặn bị nạn: 1 nạn nhân vẫn còn mất tích

Vụ 5 thợ lặn bị nạn: 1 nạn nhân vẫn còn mất tích

2 thợ lặn ngộ độc khí khi vớt tàu chìm ở sông Lòng Tàu

2 thợ lặn ngộ độc khí khi vớt tàu chìm ở sông Lòng Tàu

Tiếp tục khắc phục sự cố chìm tàu trên sông Lòng Tàu

Tiếp tục khắc phục sự cố chìm tàu trên sông Lòng Tàu

Tìm thấy thi thể thứ 2 mất tích khi trục vớt tàu Vietsun Integrity

Tìm thấy thi thể thứ 2 mất tích khi trục vớt tàu Vietsun Integrity

Tìm thấy thi thể 2 thợ lặn mất tích trên sông Lòng Tàu

Tìm thấy thi thể 2 thợ lặn mất tích trên sông Lòng Tàu

Tìm thấy thêm 1 thi thể thợ lặn mất tích khi trục vớt tàu chìm trên sông Lòng Tàu

Tìm thấy thêm 1 thi thể thợ lặn mất tích khi trục vớt tàu chìm trên sông Lòng Tàu

Tìm thấy thi thể thứ hai trong vụ trục vớt tàu 8.000 tấn

Tìm thấy thi thể thứ hai trong vụ trục vớt tàu 8.000 tấn

Đã tìm được thi thể thứ hai trong vụ 3 thợ lặn mất tích

Đã tìm được thi thể thứ hai trong vụ 3 thợ lặn mất tích

Tìm thấy thêm 1 thi thể thợ lặn bị mất tích khi trục vớt tàu tại TPHCM

Tìm thấy thêm 1 thi thể thợ lặn bị mất tích khi trục vớt tàu tại TPHCM

Tìm thấy thi thể thứ 2 trong vụ 3 người mất tích khi trục vớt tàu 8.000 tấn

Tìm thấy thi thể thứ 2 trong vụ 3 người mất tích khi trục vớt tàu 8.000 tấn

Tích cực cứu chữa hai thợ lặn bị nạn khi trục vớt tàu chìm dưới sông Lòng Tàu

Tích cực cứu chữa hai thợ lặn bị nạn khi trục vớt tàu chìm dưới sông Lòng Tàu

Tìm được thi thể thợ lặn thứ 2 mất tích khi trục vớt tàu chìm ở Cần Giờ

Tìm được thi thể thợ lặn thứ 2 mất tích khi trục vớt tàu chìm ở Cần Giờ

Tìm thấy thi thể thứ 2 trong vụ 3 thợ lặn mất tích khi trục vớt tàu chìm

Tìm thấy thi thể thứ 2 trong vụ 3 thợ lặn mất tích khi trục vớt tàu chìm

Vụ 3 thợ lặn mất tích khi trục vớt tàu chìm: Tìm thấy thi thể thứ 2

Vụ 3 thợ lặn mất tích khi trục vớt tàu chìm: Tìm thấy thi thể thứ 2

Vẫn chưa tìm thấy 2 người mất tích khi trục vớt tàu 8.000 tấn

Vẫn chưa tìm thấy 2 người mất tích khi trục vớt tàu 8.000 tấn

Dùng ghe cào tìm kiếm 2 thợ lặn mất tích khi vớt tàu Vietsun Integrity

Dùng ghe cào tìm kiếm 2 thợ lặn mất tích khi vớt tàu Vietsun Integrity

Diễn biến sức khỏe của 2 thợ lặn bị hôn mê khi trục vớt tàu ở TPHCM

Diễn biến sức khỏe của 2 thợ lặn bị hôn mê khi trục vớt tàu ở TPHCM

Tìm kiếm 2 người mất tích khi trục vớt tàu 8.000 tấn gặp khó khăn do thủy triều

Tìm kiếm 2 người mất tích khi trục vớt tàu 8.000 tấn gặp khó khăn do thủy triều

Tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại trên sông Lòng Tàu

Tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại trên sông Lòng Tàu

2 người gặp nạn khi trục vớt container chìm ở sông Long Tàu: Bị ngộ độc khí hydro sunfua

2 người gặp nạn khi trục vớt container chìm ở sông Long Tàu: Bị ngộ độc khí hydro sunfua

Hiện trường tìm kiếm 2 thợ lặn mất tích trong khi trục vớt tàu chìm ở Cần Giờ

Hiện trường tìm kiếm 2 thợ lặn mất tích trong khi trục vớt tàu chìm ở Cần Giờ

Tìm kiếm 2 người mất tích khi trục vớt tàu chìm trên sông Lòng Tàu

Tìm kiếm 2 người mất tích khi trục vớt tàu chìm trên sông Lòng Tàu

5 người gặp nạn khi trục vớt tàu ở Cần Giờ

5 người gặp nạn khi trục vớt tàu ở Cần Giờ

Đã tìm thấy một thi thể mất tích khi trục vớt tàu Vietsun Integrity

Đã tìm thấy một thi thể mất tích khi trục vớt tàu Vietsun Integrity

Tìm thấy thi thể một nạn nhân khi trục vớt tàu chìm trên sông Lòng Tàu

Tìm thấy thi thể một nạn nhân khi trục vớt tàu chìm trên sông Lòng Tàu

Ba thợ lặn mất tích khi trục vớt container trên sông Lòng Tàu

Tìm thấy thi thể một thợ lặn mất tích khi trục vớt tàu chìm

Tìm thấy thi thể một thợ lặn mất tích khi trục vớt tàu chìm

Tìm thấy thi thể 1 trong 3 thợ lặn mất tích khi trục vớt tàu chìm ở Cần Giờ

Tìm thấy thi thể 1 trong 3 thợ lặn mất tích khi trục vớt tàu chìm ở Cần Giờ

Đã tìm thấy 1 thi thể, trong số 3 thợ lặn mất tích trong vụ trục vớt container ở Cần Giờ

Đã tìm thấy 1 thi thể, trong số 3 thợ lặn mất tích trong vụ trục vớt container ở Cần Giờ