Động lực thúc đẩy sáng tạo

Động lực thúc đẩy sáng tạo

Vbee và Stringee đạt giải cao nhất lĩnh vực CNTT của Nhân tài Đất Việt 2018

Vbee và Stringee đạt giải cao nhất lĩnh vực CNTT của Nhân tài Đất Việt 2018

Vinh danh các sản phẩm CNTT tại lễ trao giải Nhân tài đất Việt

Vinh danh các sản phẩm CNTT tại lễ trao giải Nhân tài đất Việt

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018: Không có giải nhất ở lĩnh vực CNTT

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018: Không có giải nhất ở lĩnh vực CNTT

Không có Quán quân Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2018

Không có Quán quân Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2018

Trao giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2018

Trao giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2018

Vinh danh nhiều công trình thiết thực trong Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018