Nhiều thương hiệu y tế hàng đầu tham dự Vietnam Medi - Pharm 2018

Nhiều thương hiệu y tế hàng đầu tham dự Vietnam Medi - Pharm 2018

VIETNAM MEDI-PHARM 2018: Tăng cường y tế cơ sở, hướng tới sức khỏe toàn dân

VIETNAM MEDI-PHARM 2018: Tăng cường y tế cơ sở, hướng tới sức khỏe toàn dân

Nhiều hoạt động về chăm sóc sức khỏe tại VIETNAM MEDI-PHARM 2018

Nhiều hoạt động về chăm sóc sức khỏe tại VIETNAM MEDI-PHARM 2018

VIETNAM MEDI - PHARM 2018: Tăng cường y tế cơ sở, hướng tới sức khỏe toàn dân

VIETNAM MEDI - PHARM 2018: Tăng cường y tế cơ sở, hướng tới sức khỏe toàn dân

Tăng cường y tế cơ sở - Hướng tới bao phủ sức khỏe toàn dân

Tăng cường y tế cơ sở - Hướng tới bao phủ sức khỏe toàn dân

450 doanh nghiệp, đơn vị tham gia Triển lãm quốc tế chuyên ngành Y dược Việt Nam lần thứ 25

450 doanh nghiệp, đơn vị tham gia Triển lãm quốc tế chuyên ngành Y dược Việt Nam lần thứ 25

Nhiều doanh nghiệp quốc tế tham dự VIETNAM - MEDIPHARM 2018

Nhiều doanh nghiệp quốc tế tham dự VIETNAM - MEDIPHARM 2018