VIB phát triển vượt bậc trong 2018

VIB phát triển vượt bậc trong 2018

Công bố báo cáo tài chính cuối năm của VIB cho thấy, 2018 tiếp tục là năm đột phá của ngân hàng này khi lợi...