Đổi mới mạnh mẽ hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả

Đổi mới mạnh mẽ hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả

Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên

Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên

Khai mạc Giải Thể thao Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2018

Khai mạc Giải Thể thao Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2018

CĐ Viên chức VN: Hơn 97% đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị NLĐ

CĐ Viên chức VN: Hơn 97% đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị NLĐ

Khối thi đua số II Công đoàn Viên chức Việt Nam: Thăm và tặng quà 32 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Khối thi đua số II Công đoàn Viên chức Việt Nam: Thăm và tặng quà 32 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông thi công xuyên ngày nghỉ Lễ

Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông thi công xuyên ngày nghỉ Lễ

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN dự Đại hội CĐ Giáo dục quốc tế và Đại hội lao động nữ thế giới

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN dự Đại hội CĐ Giáo dục quốc tế và Đại hội lao động nữ thế giới