Gặp gỡ, đối thoại với các tôn giáo, tạo đồng thuận trong phát triển đất nước

Gặp gỡ, đối thoại với các tôn giáo, tạo đồng thuận trong phát triển đất nước

Trung ương kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Yên Bái

Trung ương kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Yên Bái

Trung ương kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Yên Bái

Trung ương kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Yên Bái

Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Cải cách hành chính: Đặt sự hài lòng của người dân lên trên hết

Cải cách hành chính: Đặt sự hài lòng của người dân lên trên hết

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước