Xây dựng 5.000 km đường cao tốc - cuộc cách mạng về hạ tầng giao thông: (Kỳ V) Khai phóng nguồn lực

Xây dựng 5.000 km đường cao tốc - cuộc cách mạng về hạ tầng giao thông: (Kỳ V) Khai phóng nguồn lực

Những cơ chế có tính đột phá và niềm tin chiến lược giữa cơ quan nhà nước với nhà đầu tư sẽ khai phóng...
Nhiều nhà đầu tư BOT đường bộ đang khốn khổ

Nhiều nhà đầu tư BOT đường bộ đang khốn khổ

Khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công dự án cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công dự án cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công dự án BOT cao tốc Bắc – Nam đầu tiên, nối Nghệ An - Hà Tĩnh

Khởi công dự án BOT cao tốc Bắc – Nam đầu tiên, nối Nghệ An - Hà Tĩnh

Khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công dự án BOT cao tốc Bắc – Nam đầu tiên

Khởi công dự án BOT cao tốc Bắc – Nam đầu tiên

Ngày mai (22/5), chính thức khởi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Ngày mai (22/5), chính thức khởi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Ký hợp đồng 2 dự án đối tác công - tư (PPP): Tín hiệu tích cực trong đầu tư hạ tầng giao thông

Ký hợp đồng 2 dự án đối tác công - tư (PPP): Tín hiệu tích cực trong đầu tư hạ tầng giao thông

Làm loạt gói thầu 'khủng', Cty Hòa Hiệp của ông Phạm Đình Hạnh có gì?

Làm loạt gói thầu 'khủng', Cty Hòa Hiệp của ông Phạm Đình Hạnh có gì?

Dự án Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sắp được khởi công

Dự án Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sắp được khởi công

Dự án PPP cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt có gì đặc biệt?

Dự án PPP cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt có gì đặc biệt?

Cao tốc Bắc-Nam: Khi Nhà nước và doanh nghiệp 'bắt tay' làm PPP

Cao tốc Bắc-Nam: Khi Nhà nước và doanh nghiệp 'bắt tay' làm PPP

Tổng công ty xây dựng Trường Sơn tiếp tục trúng thầu xây dựng đoạn đường bộ cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt

Tổng công ty xây dựng Trường Sơn tiếp tục trúng thầu xây dựng đoạn đường bộ cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt

Thêm dự án PPP cao tốc Bắc - Nam hơn 11 nghìn tỷ đồng được ký kết

Thêm dự án PPP cao tốc Bắc - Nam hơn 11 nghìn tỷ đồng được ký kết

Bộ GTVT ký hợp đồng BOT dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt với nhà đầu tư

Bộ GTVT ký hợp đồng BOT dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt với nhà đầu tư

Thêm dự án thành phần của cao tốc Bắc-Nam tìm được nhà đầu tư

Thêm dự án thành phần của cao tốc Bắc-Nam tìm được nhà đầu tư

Ký hợp đồng BOT cao tốc Bắc – Nam hơn 11.157 tỉ

Ký hợp đồng BOT cao tốc Bắc – Nam hơn 11.157 tỉ

Ký hợp đồng BOT dự án đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt hơn 11.157 tỷ đồng

Ký hợp đồng BOT dự án đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt hơn 11.157 tỷ đồng

Ký hợp đồng BOT dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Ký hợp đồng BOT dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Ký hợp đồng BOT Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông thứ hai

Ký hợp đồng BOT Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông thứ hai

Công ty TNHH Hòa Hiệp và các đối tác sẽ thi công cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Diễn Châu

Công ty TNHH Hòa Hiệp và các đối tác sẽ thi công cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Diễn Châu

Đầu tư 11.157 tỷ vào dự án cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt

Đầu tư 11.157 tỷ vào dự án cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt

Thêm dự án cao tốc Bắc-Nam hơn 11.000 tỷ đồng được triển khai theo PPP

Thêm dự án cao tốc Bắc-Nam hơn 11.000 tỷ đồng được triển khai theo PPP

Ký hợp đồng BOT dự án cao tốc Bắc- Nam hơn 11.157 tỷ đồng

Ký hợp đồng BOT dự án cao tốc Bắc- Nam hơn 11.157 tỷ đồng

Cao tốc Bắc- Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt hơn 11.000 tỷ được kí kết

Cao tốc Bắc- Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt hơn 11.000 tỷ được kí kết

Ký kết hợp đồng dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt hơn 11.000 tỷ đồng

Ký kết hợp đồng dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt hơn 11.000 tỷ đồng

Triển khai xây dựng dự án Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc cao tốc Bắc Nam

Triển khai xây dựng dự án Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc cao tốc Bắc Nam

Cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt chính thức tìm được nhà đầu tư BOT

Cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt chính thức tìm được nhà đầu tư BOT

Ký hợp đồng dự án PPP cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt hơn 11 nghìn tỷ đồng

Ký hợp đồng dự án PPP cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt hơn 11 nghìn tỷ đồng

Tuyến cao tốc Bắc – Nam: Hợp đồng dự án PPP đầu tiên

Tuyến cao tốc Bắc – Nam: Hợp đồng dự án PPP đầu tiên

Ký hợp đồng dự án PPP đầu tiên tuyến cao tốc Bắc - Nam

Ký hợp đồng dự án PPP đầu tiên tuyến cao tốc Bắc - Nam

Bộ GTVT ký với nhà đầu tư dự án BOT đầu tiên của cao tốc Bắc - Nam

Bộ GTVT ký với nhà đầu tư dự án BOT đầu tiên của cao tốc Bắc - Nam

Ký hợp đồng đầu tiên theo hình thức PPP thuộc dự án cao tốc bắc - nam

Ký hợp đồng đầu tiên theo hình thức PPP thuộc dự án cao tốc bắc - nam

Ký hợp đồng BOT 5.524 tỷ đồng xây dựng cao tốc Nha Trang- Cam Lâm

Ký hợp đồng BOT 5.524 tỷ đồng xây dựng cao tốc Nha Trang- Cam Lâm

Bộ GTVT ký hợp đồng BOT cao tốc Bắc-Nam trị giá 5.500 tỷ đồng với Tập đoàn Sơn Hải

Bộ GTVT ký hợp đồng BOT cao tốc Bắc-Nam trị giá 5.500 tỷ đồng với Tập đoàn Sơn Hải

Ký kết hợp đồng dự án PPP đầu tiên hơn 5.500 tỷ đồng trên cao tốc Bắc- Nam

Ký kết hợp đồng dự án PPP đầu tiên hơn 5.500 tỷ đồng trên cao tốc Bắc- Nam

Đoạn cao tốc đầu tiên được ký kết theo hình thức PPP

Đoạn cao tốc đầu tiên được ký kết theo hình thức PPP

Ký kết hợp đồng BOT dự án thành phần cao tốc Bắc- Nam, đoạn Nha Trang – Cam Lâm

Ký kết hợp đồng BOT dự án thành phần cao tốc Bắc- Nam, đoạn Nha Trang – Cam Lâm

Ký hợp đồng Dự án thành phần PPP cao tốc Bắc – Nam phía Đông đầu tiên

Ký hợp đồng Dự án thành phần PPP cao tốc Bắc – Nam phía Đông đầu tiên

Bộ GTVT ký hợp đồng BOT cao tốc Bắc - Nam hơn 5.500 tỷ

Bộ GTVT ký hợp đồng BOT cao tốc Bắc - Nam hơn 5.500 tỷ

Ký hợp đồng dự án PPP đầu tiên trên tuyến cao tốc Bắc - Nam

Ký hợp đồng dự án PPP đầu tiên trên tuyến cao tốc Bắc - Nam

Tập đoàn Sơn Hải là nhà đầu tư dự án BOT cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Tập đoàn Sơn Hải là nhà đầu tư dự án BOT cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Bộ GTVT ký hợp đồng BOT với 1 dự án cao tốc Bắc - Nam

Bộ GTVT ký hợp đồng BOT với 1 dự án cao tốc Bắc - Nam

Dự án cao tốc Bắc-Nam đầu tiên được ký kết đầu tư hình thức PPP

Dự án cao tốc Bắc-Nam đầu tiên được ký kết đầu tư hình thức PPP