VinaCapital mua đứt Smartly - nền tảng đầu tư với cố vấn robo của Singapore

VinaCapital mua đứt Smartly - nền tảng đầu tư với cố vấn robo của Singapore

VCG Partners Pte Lt, công ty thành viên của Tập đoàn VinaCapital Singapore, vừa công bố đã hoàn thành việc...