Tại sao phải học cách ứng xử với... cái đột ngột?

Tại sao phải học cách ứng xử với... cái đột ngột?

'Mùa đông năm nay lạnh đột ngột', một người bạn tôi buông lời. Bạn nói đúng. Chỉ bắt đầu chớm đông là Hà...