Deloitte Việt Nam chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu VACO

Deloitte Việt Nam chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu VACO

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam vừa chính thức chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu VACO cho Công ty TNHH Kiểm...
Deloitte chính thức chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu cho VACO

Deloitte chính thức chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu cho VACO

Nguyên lãnh đạo bị điều tra, VEAM vẫn nhận lãi khủng từ các liên doanh ô tô

Nguyên lãnh đạo bị điều tra, VEAM vẫn nhận lãi khủng từ các liên doanh ô tô

Phải trả 2,6 tỷ chi phí lãi vay/ngày, Đạm Hà Bắc âm vốn gần 2.000 tỷ

Phải trả 2,6 tỷ chi phí lãi vay/ngày, Đạm Hà Bắc âm vốn gần 2.000 tỷ

Vẫn còn loạt ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, VEAM khó lòng chuyển sàn

Vẫn còn loạt ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, VEAM khó lòng chuyển sàn

Một số công ty đại chúng sẽ phải kiểm toán lại báo cáo tài chính

Một số công ty đại chúng sẽ phải kiểm toán lại báo cáo tài chính

Một số công ty đại chúng sẽ phải kiểm toán lại báo cáo tài chính

Một số công ty đại chúng sẽ phải kiểm toán lại báo cáo tài chính

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Hãng Deloitte Toàn cầu

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Hãng Deloitte Toàn cầu