Các biện pháp hướng tới chấm dứt dịch AIDS

Các biện pháp hướng tới chấm dứt dịch AIDS

TS Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cho biết, năm nay là dịp kỷ niệm 30...
Người đồng tính nam nhiễm HIV ngày càng nhiều

Người đồng tính nam nhiễm HIV ngày càng nhiều

Việt Nam đang trên lộ trình tiến tới loại trừ AIDS vào năm 2030

Việt Nam đang trên lộ trình tiến tới loại trừ AIDS vào năm 2030

Việt Nam tiến tới loại trừ AIDS vào năm 2030 khi mở rộng chương trình PrEP

Việt Nam tiến tới loại trừ AIDS vào năm 2030 khi mở rộng chương trình PrEP

Hiệu quả trong điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV

Hiệu quả trong điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV

Mỗi năm, PrEP phòng cho hơn 700 người không bị nhiễm HIV mới

Mỗi năm, PrEP phòng cho hơn 700 người không bị nhiễm HIV mới

Việt Nam kiểm soát dịch AIDS dưới 0,3% trong 10 năm liên tục

Việt Nam kiểm soát dịch AIDS dưới 0,3% trong 10 năm liên tục

Dải băng đỏ năm 2019: 5 năm cho một hành trình!

Dải băng đỏ năm 2019: 5 năm cho một hành trình!

Chuyện gì xảy ra nếu máy bay gặp khói bụi núi lửa?

Chuyện gì xảy ra nếu máy bay gặp khói bụi núi lửa?

Hướng tới mục tiêu kết thúc dịch AIDS vào năm 2030

Hướng tới mục tiêu kết thúc dịch AIDS vào năm 2030