Tuyên án cựu đại úy công an nhận hối lộ

Tuyên án cựu đại úy công an nhận hối lộ

Nhận hối lộ 25 triệu đồng từ gia đình một bị can, cựu điều tra viên đã bị gia đình bị can này ghi âm và tố...