SHB có thể được thêm vào danh mục của V.N.M ETF

SHB có thể được thêm vào danh mục của V.N.M ETF

SHB đủ điều kiện để được đưa vào danh mục V.N.M ETF khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí vào rổ chỉ số MVIS...
Kỳ tái cơ cấu danh mục ETF quý IV sẽ không có bất ngờ?

Kỳ tái cơ cấu danh mục ETF quý IV sẽ không có bất ngờ?

Thị trường không còn bị ảnh hưởng nhiều bởi kỳ cơ cấu của các quỹ ETF

Thị trường không còn bị ảnh hưởng nhiều bởi kỳ cơ cấu của các quỹ ETF

Nhà đầu tư giao dịch giằng co chờ cơ cấu ETFs cuối tuần

Nhà đầu tư giao dịch giằng co chờ cơ cấu ETFs cuối tuần

Kỳ tái cơ cấu danh mục ETF quý III liệu có bất ngờ?

Kỳ tái cơ cấu danh mục ETF quý III liệu có bất ngờ?

SSI: GEX sẽ được thêm vào FTSE ETF, SHB sẽ được thêm vào MVIS Vietnam Index

SSI: GEX sẽ được thêm vào FTSE ETF, SHB sẽ được thêm vào MVIS Vietnam Index

VNDirect: ROS nhiều khả năng bị loại khỏi FTSE Vietnam Index

VNDirect: ROS nhiều khả năng bị loại khỏi FTSE Vietnam Index

Kỳ vọng dòng vốn ngoại sớm quay lại

Kỳ vọng dòng vốn ngoại sớm quay lại

VNDirect dự báo FTSE Vietnam Index sẽ thêm VJC, loại CII

VNDirect dự báo FTSE Vietnam Index sẽ thêm VJC, loại CII