Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An trao tặng khẩu trang cho TP. Ulyanovsk (Nga)

Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An trao tặng khẩu trang cho TP. Ulyanovsk (Nga)

Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Người Việt Nam đoàn kết tại thành phố Ulyanovsk tổ...
Tư tưởng Lênin về tiêu chuẩn cán bộ của Đảng - Phương pháp luận nền tảng để lựa chọn nhân sự cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 -2025

Tư tưởng Lênin về tiêu chuẩn cán bộ của Đảng - Phương pháp luận nền tảng để lựa chọn nhân sự cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 -2025

Xây dựng Đảng về tư tưởng theo chỉ dẫn của V.I.Lênin

Xây dựng Đảng về tư tưởng theo chỉ dẫn của V.I.Lênin

Trao kỷ lục cho 'Người cao tuổi nhất được nhận bằng Tiến sĩ Khoa học Giáo dục tại Việt Nam'

Trao kỷ lục cho 'Người cao tuổi nhất được nhận bằng Tiến sĩ Khoa học Giáo dục tại Việt Nam'

Cảnh giác với bệnh công thần và kiêu ngạo cộng sản

Cảnh giác với bệnh công thần và kiêu ngạo cộng sản

Cảnh giác với bệnh công thần và kiêu ngạo cộng sản

Cảnh giác với bệnh công thần và kiêu ngạo cộng sản

Đằng sau vụ mưu sát V.I Lênin năm 1918 (Phần 3)

Đằng sau vụ mưu sát V.I Lênin năm 1918 (Phần 2)

Đằng sau vụ mưu sát V.I Lênin năm 1918

Kỷ niệm 149 năm ngày sinh Lênin (22-4-1870 – 22-4-2019): Những đóng góp vĩ đại của Lênin về xây dựng Đảng còn nguyên giá trị thời đại