Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong thực hiện 'Ngày Biên phòng toàn dân'

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong thực hiện 'Ngày Biên phòng toàn dân'

Luôn gần gũi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bộ đội

Luôn gần gũi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bộ đội

Vững vàng 'thế trận lòng dân' vùng biên giới biển

Vững vàng 'thế trận lòng dân' vùng biên giới biển

Ở đoàn trinh sát luôn dẫn đầu

Ở đoàn trinh sát luôn dẫn đầu

Yên Thành kỷ niệm 73 năm giành chính quyền huyện

Yên Thành kỷ niệm 73 năm giành chính quyền huyện

Xây dựng lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng vững mạnh toàn diện

Tự hào truyền thống anh hùng, xây dựng cơ quan tham mưu chiến lược về công tác nhà trường vững mạnh

Tự hào truyền thống anh hùng, xây dựng cơ quan tham mưu chiến lược về công tác nhà trường vững mạnh

Kiểm tra đại đội trưởng, chính trị viên, chủ nhiệm lớp các trường, Trung tâm Huấn luyện

Kiểm tra đại đội trưởng, chính trị viên, chủ nhiệm lớp các trường, Trung tâm Huấn luyện

Xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ BGQG

Xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ BGQG

Chăm lo, bồi dưỡng phát triển đảng viên trẻ

Chăm lo, bồi dưỡng phát triển đảng viên trẻ

'Cán bộ chính trị Quân chủng Hải quân phải vững vàng, đức độ'

'Cán bộ chính trị Quân chủng Hải quân phải vững vàng, đức độ'

Nghệ An có Giám đốc Sở Ngoại vụ mới

Nghệ An có Giám đốc Sở Ngoại vụ mới

Cao Bằng: Tổng kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với huyện ủy 9 huyện biên giới

Cao Bằng: Tổng kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với huyện ủy 9 huyện biên giới

Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Thực hiện tốt vai trò tham mưu ngay từ công tác Công đoàn

Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Thực hiện tốt vai trò tham mưu ngay từ công tác Công đoàn