'Siêu Ủy ban' sẽ quản lý vốn nhà nước như thế nào?

'Siêu Ủy ban' sẽ quản lý vốn nhà nước như thế nào?

Sửa Luật Chứng khoán: Startup tiềm năng khó lòng IPO!

Sửa Luật Chứng khoán: Startup tiềm năng khó lòng IPO!

Tư duy tiền chùa

Tư duy tiền chùa

Ông Hồ Sỹ Hùng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UB quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Ông Hồ Sỹ Hùng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UB quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Ủy ban quản lý vốn nhà nước: Tạo cơ hội cho DNNN

Ủy ban quản lý vốn nhà nước: Tạo cơ hội cho DNNN

Làm sao để Ủy ban quản lý vốn nhà nước không trở thành cơ quan quá quyền lực?

Làm sao để Ủy ban quản lý vốn nhà nước không trở thành cơ quan quá quyền lực?

Hai lãnh đạo cao cấp nhất của 'siêu' Ủy ban triệu tỷ đồng vừa thành lập là ai?

Hai lãnh đạo cao cấp nhất của 'siêu' Ủy ban triệu tỷ đồng vừa thành lập là ai?

Công khai, minh bạch hoạt động 'Siêu ủy ban' là yêu cầu quan trọng

Công khai, minh bạch hoạt động 'Siêu ủy ban' là yêu cầu quan trọng

Ủy ban mới thành lập 'không phải cơ quan sử dụng vốn'

Ủy ban mới thành lập 'không phải cơ quan sử dụng vốn'

'Siêu ủy ban' 2,3 triệu tỷ sẽ không can thiệp vào hoạt động doanh nghiệp

'Siêu ủy ban' 2,3 triệu tỷ sẽ không can thiệp vào hoạt động doanh nghiệp

'Nhất thể hóa' một số chức danh: Quan trọng là chọn được người tài đức

'Nhất thể hóa' một số chức danh: Quan trọng là chọn được người tài đức

'Siêu' Ủy ban sẽ xóa bỏ tình trạng 'vừa đá bóng vừa thổi còi'?

'Siêu' Ủy ban sẽ xóa bỏ tình trạng 'vừa đá bóng vừa thổi còi'?

Tránh đưa người vào 'siêu ủy ban 3,3 triệu tỉ' để hưởng lộc

Tránh đưa người vào 'siêu ủy ban 3,3 triệu tỉ' để hưởng lộc

'Siêu ủy ban' không can thiệp hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

'Siêu ủy ban' không can thiệp hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

'Siêu ủy ban' không can thiệp vào hoạt động sản xuất của doanh nghiệp

'Siêu ủy ban' không can thiệp vào hoạt động sản xuất của doanh nghiệp

Ra mắt 'Siêu ủy ban': Sẽ chấm dứt tình trạng 'sân trước, sân sau'?

Ra mắt 'Siêu ủy ban': Sẽ chấm dứt tình trạng 'sân trước, sân sau'?

Những bài toán lớn chờ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Những bài toán lớn chờ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp không được trở thành một cơ quan quan liêu tạo gánh nặng cho doanh nghiệp

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp không được trở thành một cơ quan quan liêu tạo gánh nặng cho doanh nghiệp

Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động

Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động

Chương trình khung giáo dục phổ thông công bố tháng 10 có gì mới?

Chương trình khung giáo dục phổ thông công bố tháng 10 có gì mới?

Tránh 'vừa đá bóng vừa thổi còi'

Tránh 'vừa đá bóng vừa thổi còi'

Khối tiền 2,3 triệu tỷ đồng: Câu hỏi 30 năm, hôm nay có trả lời

Khối tiền 2,3 triệu tỷ đồng: Câu hỏi 30 năm, hôm nay có trả lời

Chương trình khung giáo dục phổ thông mới sẽ được ban hành vào tháng 10

Chương trình khung giáo dục phổ thông mới sẽ được ban hành vào tháng 10

Loay hoay chuyện thi cử

Loay hoay chuyện thi cử

Hợp nhất sở ngành với cơ quan Đảng, không 'vừa đá bóng vừa thổi còi'?

Hợp nhất sở ngành với cơ quan Đảng, không 'vừa đá bóng vừa thổi còi'?

Sắp ra mắt 'siêu ủy ban' quản lý vốn nhà nước tại 19 tập đoàn, tổng công ty

Sắp ra mắt 'siêu ủy ban' quản lý vốn nhà nước tại 19 tập đoàn, tổng công ty

'Siêu Ủy ban' và vai trò quyết định trong nâng tầm quản trị vốn nhà nước

'Siêu Ủy ban' và vai trò quyết định trong nâng tầm quản trị vốn nhà nước

Mạnh tay để DNNN phải hoạt động thực chất

Mạnh tay để DNNN phải hoạt động thực chất

Mạnh tay để DNNN phải hoạt động thực chất

Mạnh tay để DNNN phải hoạt động thực chất

'Siêu Ủy ban' quản lý 5 triệu tỷ đồng vốn DNNN: Sẽ chấm dứt 'vừa đá bóng, vừa thổi còi'

'Siêu Ủy ban' quản lý 5 triệu tỷ đồng vốn DNNN: Sẽ chấm dứt 'vừa đá bóng, vừa thổi còi'

SCIC về siêu Ủy ban: Có tạo nên 'nhà nước nhỏ trong một nhà nước lớn'?

SCIC về siêu Ủy ban: Có tạo nên 'nhà nước nhỏ trong một nhà nước lớn'?

Ai 'chống lưng' để Giám đốc Ban quản lý phớt lờ dư luận?

Ai 'chống lưng' để Giám đốc Ban quản lý phớt lờ dư luận?

Cán bộ thuế khởi tố vụ án như công an: Thêm những nỗi lo

Cán bộ thuế khởi tố vụ án như công an: Thêm những nỗi lo

Trưởng BQL dự án đầu tư 'coi trời bằng vung'?

Trưởng BQL dự án đầu tư 'coi trời bằng vung'?

Vườn hồng

Vườn hồng

Bầu Đức: 'Nên hoãn đại hội VFF để chấn chỉnh công tác nhân sự'

Bầu Đức: 'Nên hoãn đại hội VFF để chấn chỉnh công tác nhân sự'