Lãnh đạo Việt - Trung trao đổi điện mừng nhân 71 năm quan hệ ngoại giao

Lãnh đạo Việt - Trung trao đổi điện mừng nhân 71 năm quan hệ ngoại giao

Qua hơn 70 năm, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trải qua nhiều thăng trầm nhưng hữu nghị và hợp tác luôn là...
Điện mừng nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc

Điện mừng nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc

Điện mừng 71 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc

Điện mừng 71 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc

Kỷ niệm 71 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc

Kỷ niệm 71 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc

Lãnh đạo Việt Nam – Trung Quốc trao đổi điện mừng

Lãnh đạo Việt Nam – Trung Quốc trao đổi điện mừng

Trung Quốc không đặt mục tiêu cụ thể về tăng trưởng kinh tế trong năm 2020

Trung Quốc không đặt mục tiêu cụ thể về tăng trưởng kinh tế trong năm 2020