Một năm đáng nhớ ở Saudi Arabia!

Một năm đáng nhớ ở Saudi Arabia!

Covid-19 không khiến cho công việc tại Ðại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia ngừng trệ chút nào mà dường...
Một gia đình Việt Nam có ba thế hệ rất... Cuba

Một gia đình Việt Nam có ba thế hệ rất... Cuba

Tọa đàm '60 năm quan hệ Việt Nam – Cuba: Thành tựu, ý nghĩa lịch sử và triển vọng phát triển'

Tọa đàm '60 năm quan hệ Việt Nam – Cuba: Thành tựu, ý nghĩa lịch sử và triển vọng phát triển'

Gỡ 'nút thắt' bằng du lịch thông minh

Gỡ 'nút thắt' bằng du lịch thông minh

9 tân Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài vừa được bổ nhiệm là ai?

9 tân Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài vừa được bổ nhiệm là ai?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm các Đại sứ nhiệm kỳ 2020-2023

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm các Đại sứ nhiệm kỳ 2020-2023

Cùng vun đắp tình thân ái giữa phụ nữ hai nước Việt Nam - Cuba

Cùng vun đắp tình thân ái giữa phụ nữ hai nước Việt Nam - Cuba

Lực lượng tiên phong trong công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế

Lực lượng tiên phong trong công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế

Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhiều nhân sự, lãnh đạo mới

Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhiều nhân sự, lãnh đạo mới

Thứ trưởng Lê Hoài Trung trao quyết định phân công cán bộ cấp Vụ

Thứ trưởng Lê Hoài Trung trao quyết định phân công cán bộ cấp Vụ

Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng bổ nhiệm nhân sự

Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng bổ nhiệm nhân sự

Lãnh đạo mới Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp

Lãnh đạo mới Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp

Nhân sự mới Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, TPHCM

Nhân sự mới Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, TPHCM

Bổ nhiệm nhân sự Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng

Bổ nhiệm nhân sự Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định bổ nhiệm cán bộ cấp Vụ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định bổ nhiệm cán bộ cấp Vụ

Thanh niên Ngoại giao hân hoan đón năm mới tại Gala Chào Xuân 2020

Thanh niên Ngoại giao hân hoan đón năm mới tại Gala Chào Xuân 2020

Xuất khẩu vào châu Phi: Thận trọng với những thương vụ quá hấp dẫn

Xuất khẩu vào châu Phi: Thận trọng với những thương vụ quá hấp dẫn

Thâm nhập thị trường châu Phi: Doanh nghiệp cần bản lĩnh vượt qua những trở ngại, rủi ro

Thâm nhập thị trường châu Phi: Doanh nghiệp cần bản lĩnh vượt qua những trở ngại, rủi ro

Động lực chinh phục châu Phi rộng lớn

Động lực chinh phục châu Phi rộng lớn

Tìm cơ hội hợp tác kinh doanh Việt Nam - Ghana

Tìm cơ hội hợp tác kinh doanh Việt Nam - Ghana

Franconomics 2019: Công nghệ số cho sự phát triển kinh tế-xã hội

Franconomics 2019: Công nghệ số cho sự phát triển kinh tế-xã hội

Bộ Ngoại giao trao quyết định công tác cho 78 công chức, viên chức mới được tuyển dụng

Bộ Ngoại giao trao quyết định công tác cho 78 công chức, viên chức mới được tuyển dụng