Bộ TN&MT thông tin về dự án lấn biển Cần Giờ

Bộ TN&MT thông tin về dự án lấn biển Cần Giờ

Bộ TN&MT cho biết đã thận trọng trong quá trình thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường...
Bộ TN&MT thông tin về dự án lấn biển Cần Giờ

Bộ TN&MT thông tin về dự án lấn biển Cần Giờ

Bộ Tài nguyên và Môi trường giải đáp nhiều vấn đề 'nóng' được dư luận quan tâm

Bộ Tài nguyên và Môi trường giải đáp nhiều vấn đề 'nóng' được dư luận quan tâm

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời về Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời về Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ

Bộ TN&MT cung cấp thông tin về báo cáo ĐTM dự án lần biển Cần Giờ

Bộ TN&MT cung cấp thông tin về báo cáo ĐTM dự án lần biển Cần Giờ

Bộ TN&MT nói gì về Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ?

Bộ TN&MT nói gì về Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ?

Cục trưởng mất chức vụ Formosa được quy hoạch vụ trưởng: Vụ gì ở Bộ TN&MT?

Cục trưởng mất chức vụ Formosa được quy hoạch vụ trưởng: Vụ gì ở Bộ TN&MT?