Thêm kênh YouTube phục vụ văn hóa đọc

Với mong muốn lan tỏa tri thức, khơi dậy khát vọng Việt Nam, Vụ Thư viện (Bộ VH-TTDL) đã xây dựng kênh...
Hà Nội: Trường tiểu học Trung Yên tổ chức ngày Hội Sách và Văn hóa đọc 2021

Hà Nội: Trường tiểu học Trung Yên tổ chức ngày Hội Sách và Văn hóa đọc 2021

Những điểm nhấn mới của 'Ngày Sách và Văn hóa đọc' năm nay

Những điểm nhấn mới của 'Ngày Sách và Văn hóa đọc' năm nay

Tiểu sử tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Tiểu sử tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Tiểu sử Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Tiểu sử Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội

Thông qua Nghị quyết bầu 3 vị Phó Chủ tịch Quốc hội

Thông qua Nghị quyết bầu 3 vị Phó Chủ tịch Quốc hội

3 tân Phó Chủ tịch Quốc hội: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải

3 tân Phó Chủ tịch Quốc hội: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải

Quốc hội có 3 tân Phó Chủ tịch Quốc hội

Quốc hội có 3 tân Phó Chủ tịch Quốc hội

Quốc hội có 3 tân Phó Chủ tịch

Quốc hội có 3 tân Phó Chủ tịch

Chân dung tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Chân dung tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Quốc hội có 3 tân Phó Chủ tịch Quốc hội

Quốc hội có 3 tân Phó Chủ tịch Quốc hội

Quốc hội chính thức có 3 tân Phó chủ tịch

Quốc hội chính thức có 3 tân Phó chủ tịch

Quốc hội có 3 Phó Chủ tịch mới

Quốc hội có 3 Phó Chủ tịch mới

Giới thiệu 3 nhân sự để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu 3 nhân sự để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

3 nhân sự nào được trình để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội?

3 nhân sự nào được trình để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội?

Giới thiệu 3 nhân sự bầu Phó Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu 3 nhân sự bầu Phó Chủ tịch Quốc hội

Trình Quốc hội danh sách đề cử bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội

Trình Quốc hội danh sách đề cử bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu 3 nhân sự để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu 3 nhân sự để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội

1 ủy viên Bộ chính trị và 2 ủy viên Trung ương Đảng được đề cử bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội

1 ủy viên Bộ chính trị và 2 ủy viên Trung ương Đảng được đề cử bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021

Phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021

Giới thiệu 3 nhân sự để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu 3 nhân sự để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

Ký kết phối hợp phát triển văn hóa đọc lĩnh vực GTVT

Ký kết phối hợp phát triển văn hóa đọc lĩnh vực GTVT

Nuôi dưỡng văn hóa đọc

Nuôi dưỡng văn hóa đọc

Vụ Thư viện xây dựng kênh YouTube 'Sách và Trí tuệ Việt'

Vụ Thư viện xây dựng kênh YouTube 'Sách và Trí tuệ Việt'

Bí thư Khánh Hòa rút ứng cử ĐBQH theo diện tỉnh giới thiệu

Bí thư Khánh Hòa rút ứng cử ĐBQH theo diện tỉnh giới thiệu

Kênh lan tỏa trí thức, văn hóa đọc

Kênh lan tỏa trí thức, văn hóa đọc

Xây dựng kênh ''Sách và Trí tuệ Việt'' lan tỏa tri thức

Tặng sách cho học sinh, phụ nữ vùng biên tỉnh Hà Giang

Tặng sách cho học sinh, phụ nữ vùng biên tỉnh Hà Giang

Chấn hưng văn hóa đọc từ 'Ánh sáng tri thức'

Chấn hưng văn hóa đọc từ 'Ánh sáng tri thức'

Ông Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa với số phiếu tuyệt đối

Ông Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa với số phiếu tuyệt đối

Ông Lê Tiến Châu, Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, Khánh Hòa

Ông Lê Tiến Châu, Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, Khánh Hòa

Tiểu sử ông Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Tiểu sử ông Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Đồng chí Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Đồng chí Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Khánh Hòa có 3 phó bí thư tỉnh ủy

Khánh Hòa có 3 phó bí thư tỉnh ủy

Ông Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ông Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Thư viện các huyện, thành phố phục vụ hơn 135 ngàn lượt bạn đọc

Thư viện các huyện, thành phố phục vụ hơn 135 ngàn lượt bạn đọc

Đẩy mạnh các hoạt động học tập trong cộng đồng người khiếm thị

Khảo sát đánh giá thực trạng ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Khảo sát đánh giá thực trạng ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Trao giải cuộc thi 'Gia đình đọc sách - gắn kết yêu thương'

Trao giải cuộc thi 'Gia đình đọc sách - gắn kết yêu thương'

Phát triển văn hóa đọc cho người cao tuổi : Đưa sách đi tìm người đọc

Phát triển văn hóa đọc cho người cao tuổi : Đưa sách đi tìm người đọc

Khảo sát đánh giá thực trạng ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện

Khảo sát đánh giá thực trạng ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện

Tổng kết và trao giải vòng sơ khảo 'Đại sứ Văn hóa đọc' tỉnh Bắc Giang năm 2020

Tổng kết và trao giải vòng sơ khảo 'Đại sứ Văn hóa đọc' tỉnh Bắc Giang năm 2020

Hỗ trợ cho người khiếm thị học tập suốt đời

Hỗ trợ cho người khiếm thị học tập suốt đời

Đưa Luật Thư viện 2019 đến đội ngũ người làm công tác thư viện

Đưa Luật Thư viện 2019 đến đội ngũ người làm công tác thư viện