Đề án văn hóa đọc trong cộng đồng: 3 năm nhìn lại

Đề án văn hóa đọc trong cộng đồng: 3 năm nhìn lại

Ngày 28/12, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Đề án 'Phát triển văn hóa đọc trong cộng...
Nhà văn Nguyễn Bích Lan nhận Giải thưởng phát triển văn hóa đọc năm 2020

Nhà văn Nguyễn Bích Lan nhận Giải thưởng phát triển văn hóa đọc năm 2020

Văn hóa đọc trong cộng đồng giúp người dân khai thác và sử dụng thông tin, tri thức hiệu quả

Văn hóa đọc trong cộng đồng giúp người dân khai thác và sử dụng thông tin, tri thức hiệu quả

Trao giải cuộc thi đọc và tự học suốt đời theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trao giải cuộc thi đọc và tự học suốt đời theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trao 50 giải thi đọc và tự học suốt đời theo tấm gương Bác

Trao 50 giải thi đọc và tự học suốt đời theo tấm gương Bác

Lan tỏa nghị lực tự học ở người khiếm thị

Lan tỏa nghị lực tự học ở người khiếm thị

Hơn 1 triệu học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2020

Hơn 1 triệu học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2020

Trao giải thưởng Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020

Trao giải thưởng Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020

Góp phần lan tỏa tình yêu sách trong mỗi gia đình, nhà trường và cộng đồng

Góp phần lan tỏa tình yêu sách trong mỗi gia đình, nhà trường và cộng đồng

Đẩy mạnh học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng

Đẩy mạnh học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng

Thúc đẩy văn hóa đọc từ các sân chơi cho thiếu nhi

Thúc đẩy văn hóa đọc từ các sân chơi cho thiếu nhi

Hơn 1.000 cuốn sách trao tặng nhân dân xã Đồng Tâm

Hơn 1.000 cuốn sách trao tặng nhân dân xã Đồng Tâm

Niềm vui của những người làm công tác thư viện cộng đồng và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Niềm vui của những người làm công tác thư viện cộng đồng và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Ngành Thư viện chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện lời 'hiệu triệu' của Tổng Bí thư

Ngành Thư viện chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện lời 'hiệu triệu' của Tổng Bí thư

Ngành thư viện trao sách tặng công dân ở khu cách ly

Ngành thư viện trao sách tặng công dân ở khu cách ly

Ngành Thư viện chung tay chia sẻ cùng các 'Chiến sĩ áo trắng' trong đại dịch Covid-19

Ngành Thư viện chung tay chia sẻ cùng các 'Chiến sĩ áo trắng' trong đại dịch Covid-19

Ngành thư viện chống Covid-19

Ngành thư viện chống Covid-19

Việt Nam có hơn 24.000 thư viện công cộng

Việt Nam có hơn 24.000 thư viện công cộng

Tìm hướng nâng tầm văn hóa đọc

Tìm hướng nâng tầm văn hóa đọc

First News tặng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản quyền 'Hạt giống tâm hồn'

First News tặng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản quyền 'Hạt giống tâm hồn'

Lan tỏa văn hóa đọc bằng những hành động cụ thể

Lan tỏa văn hóa đọc bằng những hành động cụ thể

Phát triển văn hóa đọc: Cần những 'cú hích' mạnh hơn

Phát triển văn hóa đọc: Cần những 'cú hích' mạnh hơn

Cùng bạn đọc sách - Nâng tầm trí tuệ Việt

Cùng bạn đọc sách - Nâng tầm trí tuệ Việt

Thúc đẩy văn hóa đọc cho người khiếm thị

Thúc đẩy văn hóa đọc cho người khiếm thị